วิธีการจองทัวร์ ท่านสามารถจองทัวร์ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1. ช่องทางแรก สามารถจองผ่าน LINE โชคทวีทัวร์
2. จองผ่านระบบ Google Docs โชคทวีทัวร์
3. จองผ่านระบบ บนเว็บไซต์ โชคทวีทัวร์

CALLCENTER 🍂 โชคทวีทัวร์ ✆ 02-879-1628
CALLCENTER Tel 02-4354993
CALLCENTER Tel 02-4354994
CALLCENTER Tel 02-4354995
CALLCENTER Tel 02-8801800-2

กรณีเร่งด่วนสามารถจองผ่าน มือถือ ได้ที่ 🍂 จองด่วน ✆ : 0813741628

วิธีที่ 1. จองผ่านระบบ LINE โชคทวีทัวร์

🍂 @ LINEID : k1628
🍂 @ LINEID : salechoktawee
🍂 @ LINEID : ck.tour

 

วิธีที่ 2.จองผ่าน Google Docs  โชคทวีทัวร์

กรุ๊ปเหมา สำหรับกรุ๊ปเหมา ท่านสามารถเลือกหรือกำหนดโปรแกรมการเดินทางด้วยตัวของท่านเองหรือจะให้ทางเราช่วยแนะนำเส้นทางให้เหมาะสมกับจำนวนเงินที่ท่านได้กำหนดไว้ ในการบริการรับจัดกรุ๊ปเหมาของเราจะเริ่มตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไปซึ่งในส่วนของกรุ๊ปเหมาเราจะเน้นที่การบริการในด้าน ที่พัก, อาหาร, ความสะดวกสบาย ซึ่งทางเราจะจัดหัวหน้าทัวร์ ไปช่วยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน และมีมัคคุเทศก์ คอยให้ความรู้และบอกให้ท่านเข้าใจในประเพณีและวัฒนธรรมของสถานที่นั้นๆหรือประเทศนั้นๆ : goo.gl/flsQRM

 

 

 
   

วิธีที่ 3. จองผ่านเว็บไซต์ : Website โชคทวีทัวร์

ลืมรหัสผ่าน

กรอก Email ที่คุณได้สมัครสมาชิกไว้
 

Contact Us

ชื่อผู้จองทัวร์*:
Email:
LINE ID:
เมือง:
State:
Zip:
Phone:
โปรดเลือก ต้องการเส้นทางทัวร์ ไปเที่ยวแน่นอน
ข้อโปรแกรมการเดินทาง

ขอโปรแกรม
ช่วงเวลาเดินทาง

จำนวนคนเดินทาง

กรอกรหัสความปลอดภัย