เฮ! ไต้หวันเปิดฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวไทย 30 วัน

 

เฮ! ไต้หวันเปิดฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวไทย 30 วัน เริ่ม 1 ส.ค. นี้

 

รัฐบาลไต้หวันไฟเขียวฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวไทย-บรูไน เป็นเวลา 30 วัน เริ่มใช้ 1 ส.ค. นี้ ชี้แค่ 5 เดือนแรกปีนี้คนไทยเที่ยวไต้หวันพุ่งเกือบร้อยละ 90 หวังดูรายได้การท่องเที่ยวจากชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่ม

วันนี้ (15 ก.ค.) สถานีวิทยุเรดิโอ ไต้หวัน อินเตอร์เนชันแนล ภาคภาษาไทยรายงานว่า นายหลิน ฉวน (林全) นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐจีน ได้เป็นประธานการประชุมวางแผนรูปธรรมขยายนักท่องเที่ยว ตามนโยบาย New Southbound ของรัฐบาล โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ยกเว้นการตรวจลงตราหรือวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยวจากประเทศไทยและบรูไนเป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2559 เป็นต้นไป โดยจะทดลองใช้มาตรการดังกล่าวเป็นเวลา 1 ปี ส่วนประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นๆ จะให้การยกเว้นวีซ่าอย่างมีเงื่อนไข กระทรวงคมนาคม ไต้หวัน ซึ่งดูแลด้านการท่องเที่ยวในไต้หวันระบุว่า เมื่อมีการผ่อนปรนเรื่องวีซ่าแล้ว คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาไต้หวันเพิ่มขึ้น 280,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 นำรายได้เข้าสู่ไต้หวัน 13,000 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน

กระทรวงคมนาคมไต้หวันระบุว่า ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ นักท่องเที่ยวจากไทยเพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 87.55 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน ดังนั้น ไต้หวันจึงตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยเป็นลำดับแรก

สำหรับนักท่องเที่ยวจากประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นๆ ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินเดีย เมียนมาร์ กัมพูชาและลาว จะได้รับสิทธิยกเว้นวีซ่าจากไต้หวันเช่นเดียวกัน โดยจะต้องเคยได้รับวีซ่าจากสหรัฐฯ แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เชงเก้น และเกาหลีใต้ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยจะต้องลงทะเบียนออนไลน์และรับวีซ่าออนไลน์ ทั้งนี้ จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2559 เป็นต้นไป

 

เครดิต : http://www.manager.co.th/China/viewnews.aspx?NewsID=9590000070798