สติกเกอร์ หน้ากากทุเรียน

  • ระบบปฏิบัติการที่รองรับสติกเกอร์

    LINE สำหรับ iOS หรือ Android เวอร์ชัน 4.4.0 หรือสูงกว่า และ LINE สำหรับ Windows Phone เวอร์ชัน 3.7 หรือสูงกว่า

  • โปรดทราบ

    ชุดสติกเกอร์ภาพเคลื่อนไหวนี้สามารถใช้ได้บน LINE สำหรับ iOS หรือ Android เวอร์ชัน 4.4.0 หรือสูงกว่า และ LINE สำหรับ Windows Phone เวอร์ชัน 3.7 หรือสูงกว่าเท่านั้น