ส้มโอ ออร์แกนิค

ออร์แกนิค คืออะไร ทำไมต้องออร์แกนิค

ในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่า เราทุกคนต้องการมีสุขภาพดี ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพของเรา คือการเลือกรับประทานอาหาร อาหารที่มีให้เลือก ส่วนมากก็มีทั้งอาหารสด และอาหารสำเร็จรูป แล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับ ว่าอาหารเหล่านั้นปลอดภัย มีคำ ๆ หนึ่งที่ปรากฎขึ้น เกี่ยวกับอาหารที่ปลอดภัย คือ อาหารออร์แกนิค

 

ออร์แกนิค คืออะไร

       อาหารออร์แกนิค คือกระบวนการทำเกษตรอินทรีย์ ที่การผลิต มาจากธรรมชาติ 100 % เมล็ดพันธ์ต้องไม่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรม ไม่ใช้สารเคมีเพื่อเร่งการเจริญเติบโต ปล่อยให้มีการเจริญเติบโตเป็นไปโดยธรรมชาติ ทั้งยังส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมอีกด้วย เพราะเมื่อเราเลิกใช้สารเคมี ดินก็จะเริ่มดี และมีไส้เดือนที่ส่งผลดีต่อดินกลับมา ส่งผลให้ผลผลิตมีคุณภาพดีตามไปด้วยครับ และนี่ คือที่มาของคำว่า ออร์แกนิค