เงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์

หมวด : การดูเเลระบบ และการพัฒนาเว็บไซต์
1. เว็บไซต์ www.choktaweetour.com มีเจ้าหน้าที่ดูเเลตรวจสอบระบบ ดูการอัพเดตระบบ ที่นี่
2. เว็บไซต์ www.choktaweetour.com ไม่มีโฆษณาไม่พึงประสงค์ ป๊อปอัปหรือ สแปม
3. เว็บไซต์ www.choktaweetour.com มีการตรวจสอบ ไฟล์ไม่เหมาะสม นามสกุลไฟล์ ผิดแปลกจากเดิม ทางโชคทวีทัวร์ ดูเเลทุกไฟล์เอกสาร เพื่อการใช้เว็บฯที่ดีที่สุด ไม่มีไวรัส
4. เว็บไซต์ www.choktaweetour.com ไม่มีการเก็บ EMAIL ในเว็บไซต์ เพื่อจุดประสงค์อื่นๆ นอกจาก การบริการ การท่องเที่ยว
5. เว็บไซต์ www.choktaweetour.com มีเจ้าหน้าที่ ฝ่าย IT ตรวจสอบลิขสิทธิ์รูปภาพ ทุกๆสัปดาห์
6. เว็บไซต์ www.choktaweetour.com มีการอัพเดตเวอร์ชั่นของระบบเว็บไซต์ทุกช่วงเวลา เเบ่งเป็นเวอร์ชั่นต่างๆ เพื่อให้ระบบดีที่สุด ของระบบระดับโลก
7. เว็บไซต์ www.choktaweetour.com มีผู้เชียวชาญในสาขา คอมพิวเตอร์ เพื่อการดูเเลการบริการของผู้ใช้งาน โดยสามารถสอบถามเข้ามาทาง Ex@choktaweetour.com < WEBMASTER
8. เว็บไซต์ www.choktaweetour.com ใช้ระบบ RESPONSIVE เพื่อรับรองการใช้งานทางโมบายโฟน
9. เว็บไซต์ www.choktaweetour.com โชคทวีทัวร์ใช้การอัพเดตคอนเท้นท์ที่ ได้รับรองความถูกต้องของทุกรูปภาพ ก่อนนำมาเสนอบนเว็บไซต์  รูปภาพลิขสิทธิ์ถูกต้อง
10. เว็บไซต์ www.choktaweetour.com โชคทวีทัวร์พัฒนา เรื่อง ประสิทธิภาพของการขาย โดยการติดสถิติต่างๆ เพื่อพัฒนาในรูปเเบบของ เรตติ้งให้มีุณภาพที่สุด โดยไม่ปล่อยให้เว็บฯ เป็นเว็บฯล้าง