ช้อปสนั่น MEGA SALE CARNIVAL มาเลเซีย โชคทวีทัวร์ จองทัวร์ ถึง 3 ทุ่ม ☎ 028791628

กัวลา เก็นติ้ง ปุตราจายา กัวลา มะละกา เก็นติ้ง  กัวลา คาเมรอน เก็นติ้ง 
 รหัส : CM1  รหัส : CM2  รหัส : CM3
3 วัน 2 คืน  4 วัน 3 คืน 4 วัน 3 คืน
เดินทาง เดินทาง เดินทาง
28 กค 20 ,27 กค 20,27 กค
4,11,25 สค 3, 10 สค 3, 10 สค
24 สค(ซีเกมส์) 24 สค(ซีเกมส์)
8,15,22 กย 7, 14, 21, 28 กย 7, 14, 21, 28 กย
6, 13, 20, 27 ตค 5, 12 ,19 ,26 ตค 5, 12 ,19 ,26 ตค
3, 10, 17, 24 พย
 9,999 .-  14,900 .-  15,900 .-
 ดูทัวร์CM1  ดูทัวร์CM2  ดูทัวร์CM3

 

 

ทัวร์ต่างประเทศ โทร : 02-8801800 LINE : CK.TOUR

ผู้ชม 89 วิว