CKVN008 เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา (QR) 

รหัส : CKVN008 เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา (QR) time 5 วัน 4 คืน

฿ 17,900 .-

ดูโปรแกรมทัวร์
จองทัวร์
ติดต่อกรุ๊ปเหมา
 วันเดินทาง
พรีเรียด 24 – 28 ม.ค. 61
พรีเรียด 31 ม.ค. – 4 ก.พ. 61
พรีเรียด 7 – 11 ก.พ. 61
พรีเรียด 16 – 20 ก.พ. 61  ช่วงตรุษจีน 23,900.-
พรีเรียด 21 – 26 ก.พ. 61
พรีเรียด 28 ก.พ. – 4 มี.ค. 61
พรีเรียด 14 – 18 มี.ค. 61
พรีเรียด 21 – 25 มี.ค. 61
พรีเรียด 15 – 19 มี.ค. 61
พรีเรียด 28 มี.ค. – 1 เม.ย. 61
พรีเรียด 12 – 16 เม.ย. 61  ช่วงสงกรานต์ 21,900 .-
พรีเรียด 13 – 17 เม.ย. 61  ช่วงสงกรานต์ 21,900 .-