ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี Consotium_G_Skygarden Beautiful Autumn  (XJ) time วัน 3 คืน

 

฿ ราคาเริ่มต้น 17,900 .-

cประเทศ เกาหลี
time 5 วัน 3 คืน
รหัส :
hotel
ระดับ :
n เกาะนามิ – โรงถ่ายละคร Mbcdramia – ซูวอน – โรงเรียนกิมจิ+ชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – Cosmetic Shop – Duty Free – ตลาดเมียงดง – พระราชวังถ๊อกซูกุง – ถนนเรียบกำแพงหิน – โซลทาวเวอร์ (ขึ้นกระเช้าชมวิว) – สวนลอยฟ้า Seoullo7017 – พลอยอะเมทิส – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ถนนฮงอิก – ซุปเปอร์มาร์เก็ต
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.60 04-08 / 10-14 / 15-19 / 17-21 / 23-27   (18,900)
   25-29 / 27-31 / 30ต.ค.-03 พ.ย.60     (18,900)
  12-16 ต.ค.60 (วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.9)     (20,900)
  19-23  / 21-25 ต.ค.60 (วันหยุดปิยะมหาราช)     (20,900)
 พ.ย.60 01-05 / 03-07 / 08-12 / 10-14 / 15-19 / 17-21 / 22-26 / 24-28 พ.ย.60 / 29 พ.ย.-3 ธ.ค.60    (17,900)
ทัวร์ PDF จองทัวร์

+++++++++++

ทัวร์เกาหลี Consotium_G_Romantic Autumn Rail bike (XJ) time วัน 3 คืน

 

฿ ราคาเริ่มต้น 17,900 .-

cประเทศ เกาหลี
time วัน 3 คืน
รหัส :
hotel
ระดับ :
n Garden of Morning Calm – เกาะนามิ – ปั่นRail Bike – ซูวอน – โรงเรียนกิมจิ + ชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – Cosmetic Shop – Duty Free – ตลาดเมียงดง –  พระราชวังถ๊อกซูกุง – โซลทาวเวอร์ – พลอยอเมทิส – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ถนนฮงอิก – ซุปเปอร์มาร์เก็ต
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.60 05-09 / 07-11 / 14-18 / 17-21 / 23-27 ต.ค.60     (17,900)    
   12-16ต.ค.60 (วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ( ร.9)     (19,900)
   19-23 / 21-25 ต.ค.60 (วันหยุดปิยะมหาราช)     (19,900)
ทัวร์ PDF จองทัวร์

+++++++++++

ทัวร์เกาหลี Consotium_G_Funny Rail Bike (KE) time วัน 3 คืน

 

฿ ราคาเริ่มต้น 19,900 .-

cประเทศ เกาหลี
time 5 วัน 3 คืน
รหัส :
hotel
ระดับ :
n อินชอน – เกาะนามิ – ปั่น Rail Bike – โรงถ่ายละคร MBC Dramia –  โรงเรียนกิมจิ+สวนชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ช้อปปิ้งถนนฮงแด – พระราชวังเคียงบ็อคคุง – ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – DUTY FREE – COSMETIC SHOP – ตลาดเมียงดง –  โซลทาวเวอร์ – น้ำมันสนเข็มแดง – พลอยอะเมทิส – ซุปเปอร์มาร์เก็ต
กำหนดการเดินทาง
   
    
ต.ค.60  26-30 ต.ค.60     (25,900)
   19-23 ต.ค.60 (วันหยุดวันปิยะมหาราช)     (27,900)
ทัวร์ PDF จองทัวร์

++++++++++++

ทัวร์เกาหลี Consotium_G_Paradise in Korea (KE)  time วัน 3 คืน

 

฿ ราคาเริ่มต้น 23,900 .-

cประเทศ เกาหลี
time วัน 3 คืน
รหัส :
hotel
ระดับ :
n อินชอน – วัดโพทับซา – สะพานนงดาริ – ฟาร์มโสม – ฟาร์มบลูเบอรี่ – โรงงานโสม – แดจังกึมธีมปาร์ค – สวนสนุกล็อตเต้เวิลล์ – Lotte World Tower (Seoul Sky) – Cosmetic Shop – ตลาดเมียงดง – น้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบ็อคคุง – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – คลองชองเกชอน – DUTY FREE – พลอยอะเมทิส – โซลทาวเวอร์ –  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+สวมชุดฮันบก +ทำคิมบับ – ช้อปปิ้งถนนฮงแด – ซุปเปอร์มาร์เก็ต อินชอน
กำหนดการเดินทาง
 
ต.ค.60  12-16 / 26-30 ต.ค.60     (25,900)
   19-23 ต.ค.60 (วันหยุดวันปิยะมหาราช)     (27,900)
   
ทัวร์ PDF จองทัวร์

+++++++++++

ทัวร์เกาหลี Consotium_G_Welcome Busan Hanok (KE) time วัน 3 คืน

 

฿ ราคาเริ่มต้น 23,900 .-

cประเทศ เกาหลี
time วัน 3 คืน
รหัส :
hotel
ระดับ :
n ปูซาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – Oryukdo Skywalk – เมืองเคียงจู – วัดพุลกุกซา– หอดูดาวชมซงแด –  แดกู – วัดดองฮวาซา – Okgol Village – Cosmetic Shop – ศูนย์โสม – สวนสนุก EWorld – 83 Tower – ช้อปปิ้งถนนทงซองโน – วัดแฮดงยงกุงซา – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – Duty Free – สวนยงดูซาน – หอคอยปูซาน – Nampodong Street – ตลาดปลาชาลกาชิ –  ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – Nurimaru APEC House – ซุปเปอร์มาเก็ต – Lotte Outlet
กำหนดการเดินทาง
 
 ต.ค.60  11-15/25-29 ต.ค.60     (24,900)
   18-22 ต.ค.60 (วันหยุดปิยะมหาราช)     (26,900)
ทัวร์ PDF จองทัวร์

+++++++++++++

ทัวร์เกาหลี Consotium_GSeoraksan in Autumn (TG) time วัน 3 คืน

 

฿ ราคาเริ่มต้น   28,900 .-

cประเทศ เกาหลี
time วัน3 คืน
รหัส :
hotel
ระดับ :
 
n อินชอน – เกาะนามิ – อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน – วันชินฮันซา   – เกาะนามิ – อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน – วันชินฮันซา  -พระราชวังชางด๊อกคุง -หมู่บ้านบุกชอนฮันนก – ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี -โซลทาวเวอร์ – Cosmetic Shop-Duty Free – ตลาดเมียงดง- น้ำมันสนเข็มแดง-พลอยอเมทิส -Lotte World Tower (Seoul Sky รวมค่าขึ้นลิฟท์) – ถนนฮงอิก – ซุปเปอร์มาเก๊ต 
กำหนดการเดินทาง
ต.ค.
11-15,  25-29, 26-30,  27-31 

12-16 /13-17 ต.ค.60 (วันหยุดคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9)

19-23 ต.ค.60 (วันหยุดปิยะมหาราช)

18-22 ต.ค.60 (วันหยุดปิยะมหาราช)

ทัวร์ PDF จองทัวร์

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ทัวร์เกาหลี Consotium_G_Funny Rail Bike (KE) time วัน 3 คืน

 

฿ ราคาเริ่มต้น 19,900 .-

cประเทศ เกาหลี
time วัน3 คืน
รหัส :
hotel
ระดับ :
n อินชอน –  เกาะนามิ – ปั่น Rail Bike – โรงถ่ายละคร MBC Dramia-โรงเรียนกิมจิ+สวนชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ช้อปปิ้งถนนฮงแด-โรงเรียนกิมจิ+สวนชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ช้อปปิ้งถนนฮงแด-โซลทาวเวอร์- น้ำมันสนเข็มแดง – พลอยอะเมทิส  – ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
กำหนดการเดินทาง
 ต.ค. 26 – 30 ต.ค.60
 
ทัวร์ PDF จองทัวร์

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ทัวร์เกาหลี Consotium_G_เกาหลี Romantic Autumn Rail bike (XJ) time5 วัน 3 คืน 

฿ 17,900.-

cประเทศ เกาหลี
time 5 วัน 3 คืน
รหัส :
hotel
ระดับ :
nThe Garden of Morning Calm – เกาะนามิ – ปั่น Rail Bike  – ซูวอน – โรงเรียนกิมจิ+ชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  -ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – Cosmetic Shop – Duty Free – ตลาดเมียงดง – พระราชวังถ๊อกซูกุง   – โซลทาวเวอร์  – พลอยอเมทิส – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ถนนฮงอิก  – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน 
กำหนดการเดินทาง
ต.ค. 05-09 ต.ค.60,07-11 ต.ค.60,14-18 ต.ค.60,17-21 ต.ค.60, 23-27 ต.ค.60
ต.ค. 12-16 ต.ค.60
(วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ( ร.9)
ต.ค.  02-06 ต.ค.60 ,04-08 ต.ค.60,
16-20 ต.ค.60,18-22 ต.ค.60,23-27 ต.ค.60,25-29ต.ค.60,30ส.ค.-03 ก.ย.60
ต.ค.  19-23 ต.ค.60, 21-25 ต.ค.60(วันหยุดปิยะมหาราช)
ทัวร์ PDF จองทัวร์

+++++++