ทัวร์เกาหลี

รหัส : Consortium_G_เกาหลี Lovelycool season time 5 วัน 3 คืน (TG)

ราคาเริ่มต้น฿ 26,900.-

ดูโปรแกรมทัวร์
จองทัวร์
ติดต่อกรุ๊ปเหมา
 วันเดินทาง
พรีเรียด 07-11/08-12/21-25/22-26/23-27ก.พ.61  26,900.-
พรีเรียด 14-18/15-19 (ช่วงวันตรุษจีน) 27,900.-

รหัส : Consortium_J_Premium Korea 4* STAR  เกาหลี time 5 วัน (KE)

ราคาเริ่มต้น฿ 22,900.-

ดูโปรแกรมทัวร์
จองทัวร์
ติดต่อกรุ๊ปเหมา
 วันเดินทาง
พรีเรียด ม.ค. 61 – มี.ค. 61
พรีเรียด

รหัส : Consortium_J_Budget Beautiful Koreatime 5 วัน (JEJU AIR)

ราคาเริ่มต้น฿ 14,900.-

ดูโปรแกรมทัวร์
จองทัวร์
ติดต่อกรุ๊ปเหมา
 วันเดินทาง
พรีเรียด ม.ค. – มี.ค. 61

 

รหัส : Consortium_J_Seoul Crazy เกาหลี time 5 วัน (XJ)

ราคาเริ่มต้น฿ 14,900.-

ดูโปรแกรมทัวร์
จองทัวร์
ติดต่อกรุ๊ปเหมา
 วันเดินทาง
พรีเรียด ก.พ. 61