ทัวร์ฮ่องกง

รหัส : Consortium_SBT_ HONGKONG LANTAU DISNEYtime 3 วัน 2 คืน (EK)

ราคาเริ่มต้น฿16,999.-

ดูโปรแกรมทัวร์
จองทัวร์
ติดต่อกรุ๊ปเหมา
 

วันเดินทาง

พรีเรียด
01-03 มี.ค. 61
02-04 มี.ค. 61
03-05มี.ค. 61
9-11 มี.ค. 61
10-12 มี.ค. 61พรีเรียด
16-18 มี.ค. 61
17-19 มี.ค. 61
3-25 มี.ค. 61
24-26 มี.ค. 61
30 มี.ค.-1 เม.ย. 61

รหัส : Consortium_SBT_ฮ่องกง ไหว้พระ Shopping time 3 วัน 2 คืน (HX)

ราคาเริ่มต้น฿16,999.-

ดูโปรแกรมทัวร์
จองทัวร์
ติดต่อกรุ๊ปเหมา
 

วันเดินทาง

พรีเรียด

 

พรีเรียด

 

 

 

 

 

 

02-04ก.พ.61  09-11ก.พ.61 23-25ก.พ.61

02-04 มี.ค.61  09-11 มี.ค.61  16-18มี.ค.61 23-25 มี.ค.61 30มี.ค.-01เม.ย. 61