ทัวร์พม่า

 

รหัส : Consortium_SBT_พม่า ไหว้พระสุขใจ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวนtime 2 วัน 3  คืน (PG)

฿ราคา 7,791.-

ดูโปรแกรมทัวร์
จองทัวร์
ติดต่อกรุ๊ปเหมา
 วันเดินทาง
พรีเรียด 3 – 4 ก.พ. 61
10 – 11 ก.พ. 61
พรีเรียด 24 – 25 ก.พ. 61

 

รหัส : Consortium_SBT_พม่า มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม time 4 วัน 3 คืน (PG)

฿ราคาเริ่มต้น 16,991.-

ดูโปรแกรมทัวร์
จองทัวร์
ติดต่อกรุ๊ปเหมา
 วันเดินทาง
พรีเรียด 1 – 4,15 – 18 ก.พ. 61
15 – 18 มี.ค. 61
พรีเรียด 5 – 8,12 – 15,19 – 22
26 – 29 เม.ย. 61
29 เม.ย. – 2 พ.ค. 61