ทัวร์ออสเตรเลีย

 

รหัส : Consortium_B_HIGHLIGHT MELBOURNE time 5 วัน 3 คืน (TG)

฿ 60,900.-

ดูโปรแกรมทัวร์
จองทัวร์
ติดต่อกรุ๊ปเหมา
 วันเดินทาง
พรีเรียด 24-28  ม.ค. 61
พรีเรียด 23-28 ก.พ. 61
28 ก.พ. – 4 มี.ค. 61
26-30 มี.ค. 61

รหัส : Consortium_B_AUSTRALIA ADELAIDE –SYDNEYtime 6 วัน 4 คืน (QF)

฿ 89,900.-

ดูโปรแกรมทัวร์
จองทัวร์
ติดต่อกรุ๊ปเหมา
 วันเดินทาง
พรีเรียด 17-22  ม.ค. 61
พรีเรียด 22-27  ก.พ. 61
23-28  มี.ค. 61

 

รหัส : Consortium_B_Wonderful Perthtime 5 วัน 2 คืน (SQ)

฿ 45,900.-

ดูโปรแกรมทัวร์
จองทัวร์
ติดต่อกรุ๊ปเหมา
 วันเดินทาง
พรีเรียด 17-21  ม.ค. 61
พรีเรียด 6-11 ก.พ. 61
20-25 มี.ค. 61

 

รหัส : Consortium_B_ HIGHLIGHT MELBOURNE time 5 วัน 3 คืน (TG)

฿ 58,900.-

ดูโปรแกรมทัวร์
จองทัวร์
ติดต่อกรุ๊ปเหมา
วันเดินทาง
พรีเรียด 12-16 เม.ย. 61 (สงกรานต์)

 

รหัส : Consortium_B_ SYDNEY EASY TOUR  time 5 วัน 3 คืน (QF)

฿ 59,900.-

ดูโปรแกรมทัวร์
จองทัวร์
ติดต่อกรุ๊ปเหมา
วันเดินทาง
พรีเรียด 12-16 เม.ย. 61 (สงกรานต์)

 

รหัส : Consortium_B_POPULAR AUSTRALIA  time 6 วัน 4 คืน (TG)

฿ 70,900.-

ดูโปรแกรมทัวร์
จองทัวร์
ติดต่อกรุ๊ปเหมา
วันเดินทาง
พรีเรียด

 

พรีเรียด

10 -15 เม.ย.61  11 -16 เม.ย.61 (สงกรานต์) 

12 -17ม.ย.61    13-18 ม.ย.61   (สงกรานต์)

 

รหัส : Consortium_B_PARADISE AUSTRALIA time 6 วัน 4 คืน (TG)

฿ 71,900.-

ดูโปรแกรมทัวร์
จองทัวร์
ติดต่อกรุ๊ปเหมา
วันเดินทาง
พรีเรียด 11 – 16 เม.ย.61

 

รหัส : Consortium_B_ENJOY AUSTRALIA  time 7 วัน 5 คืน (TG)

฿ 77,900.-

ดูโปรแกรมทัวร์
จองทัวร์
ติดต่อกรุ๊ปเหมา
วันเดินทาง
พรีเรียด 10 – 16 เม.ย.61 (สงกรานต์)