ทัวร์ยุโรป

รหัส : Consortium_SD_ท่องเที่ยวอิตาลีตอนใต้ เยือนมรดกโลก 8 แห่งของอิตาลี time10 วัน  (TG)

ราคาเริ่มต้น  119,000.-

ดูโปรแกรมทัวร์
จองทัวร์
ติดต่อกรุ๊ปเหมา
 วันเดินทาง
  พรีเรียด  20 – 29 พ.ค. 61

 

 

  

 

รหัส : Consortium_SD_ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย  ฮังการี สโลวัค เช็ก time 8 วัน (QR)

ราคาเริ่มต้น  73,000.-

ดูโปรแกรมทัวร์
จองทัวร์
ติดต่อกรุ๊ปเหมา
 วันเดินทาง
  พรีเรียด  12 – 19 เม.ย. 61

 

 

  

 

รหัส : Consortium_SD_โรมาเนีย บัลแกเรีย time 9วัน 6 คืน (QR)

ราคาเริ่มต้น  69,000.-

ดูโปรแกรมทัวร์
จองทัวร์
ติดต่อกรุ๊ปเหมา
 วันเดินทาง
  พรีเรียด  10 – 18 เม.ย. 61

 

 

  

 

รหัส : Consortium_SD_โครเอเชีย time 8 วัน 5 คืน (QR)

ราคาเริ่มต้น  72,000.-

ดูโปรแกรมทัวร์
จองทัวร์
ติดต่อกรุ๊ปเหมา
 วันเดินทาง
  พรีเรียด  12 – 19 เม.ย. 61

 

 

  

 

 

รหัส : Consortium_E_ ลัวร์  โรน ลอมบาร์ดี time 10 วัน (TG)

ราคาเริ่มต้น  93,900.-

ดูโปรแกรมทัวร์
จองทัวร์
ติดต่อกรุ๊ปเหมา
 วันเดินทาง
  พรีเรียด
23 ก.พ.- 4 มี.ค. 61
23 มี.ค.- 1 เม.ย. 61
27 เม.ย. – 6 พ.ค. 61
93,900.-

  พรีเรียด
9-18 เม.ย. 61
11-20 เม.ย. 61
97,900.-

 

  

 

 

 

รหัส : Consortium_E_อันซีน อังกฤษ คันทรีไซด์ time 10 วัน (TG)

ราคาเริ่มต้น  98,900.-

ดูโปรแกรมทัวร์
จองทัวร์
ติดต่อกรุ๊ปเหมา
 วันเดินทาง
  พรีเรียด
16-25 ก.พ. 61
12-21 มี.ค. 61
98,900.-

  พรีเรียด
10-19 เม.ย. 61
27 เม.ย.-6 พ.ค. 61
4-13 พ.ค. 61
15-24 มิ.ย. 61
13-22 ก.ค. 61
10-19 ส.ค. 61
102,900.-

 

  

 

 

รหัส : Consortium_E_ กรีซ แกรนด์ทัวร์ time 10 วัน (TK)

ราคาเริ่มต้น  109,900.-

ดูโปรแกรมทัวร์
จองทัวร์
ติดต่อกรุ๊ปเหมา
 วันเดินทาง
  พรีเรียด   
8–17 เม.ย. 61
11-20 เม.ย. 61
27 เม.ย.- 6 พ.ค.61

  พรีเรียด
8-17 มิ.ย. 61
11-20 ก.ค. 61
10-19 ส.ค. 61

 

  

 

 

 

รหัส : Consortium_E_มิดไนท์ซัน หมู่เกาะแฟโร  โลโฟเตน time 10 วัน (TG)

ราคาเริ่มต้น  159,900.-

ดูโปรแกรมทัวร์
จองทัวร์
ติดต่อกรุ๊ปเหมา
 วันเดินทาง
  พรีเรียด   
10-19 พ.ค. 61
14-23 มิ.ย. 61
18- 27 ก.ค. 61

  พรีเรียด
9-18 ส.ค. 61
13-22 ก.ย. 61
11-20 ต.ค. 61
18-27 ต.ค 61

 

  

 

 

รหัส : Consortium_E_สกอตแลนด์  ไอร์แลนด์เหนือจรดใต้ time 10 วัน (TK)

ราคาเริ่มต้น 89,900.-

ดูโปรแกรมทัวร์
จองทัวร์
ติดต่อกรุ๊ปเหมา
 วันเดินทาง
  พรีเรียด
16-25 ก.พ. 61
23 มี.ค.-1 เม.ย. 61
9-18 เม.ย. 61
27 เม.ย.-6 พ.ค. 61
25 พ.ค.-3 มิ.ย.61

  พรีเรียด
15-24 มิ.ย. 61
11- 20 ก.ค. 61
27 ก.ค.-5 ส.ค. 61
10-19 ส.ค. 61

 

  

 

 

รหัส : Consortium_E_ อันซีนสวิตเซอร์แลนด์ 2018 time 8 วัน (TK)

ราคาเริ่มต้น 69,900.-

ดูโปรแกรมทัวร์
จองทัวร์
ติดต่อกรุ๊ปเหมา
 วันเดินทาง
  พรีเรียด
9-16 เม.ย. 61
11-18 เม.ย.61

  พรีเรียด
27 เม.ย.- 4 พ.ค. 61
29 เม.ย.- 6 พ.ค. 61
4-11 พ.ค. 61

 

  

 

 

รหัส : Consortium_E_โปรโมชั่นสวิตเซอร์แลนด์ 2018 time 8 วัน (TK)

ราคาเริ่มต้น 65,900.-

ดูโปรแกรมทัวร์
จองทัวร์
ติดต่อกรุ๊ปเหมา
 วันเดินทาง
  พรีเรียด 10-17 เม.ย. / 12-19 เม.ย. 61

  พรีเรียด 28 เม.ย.- 5 พ.ค./ 3-10 พ.ค. 61

 

  

 

 

รหัส : Consortium_E_ สวิส  ฟร็องช์ กงเต วิลเลจ time 8 วัน 5คืน (OS)

ราคาเริ่มต้น 76,900.-

ดูโปรแกรมทัวร์
จองทัวร์
ติดต่อกรุ๊ปเหมา
 วันเดินทาง
 พรีเรียด 9- 16 เม.ย. / 10-17 เม.ย. / 12-19 เม.ย. 2018

 

รหัส : Consortium_E_ คลาสสิคยุโรปตะวันออก time 8 วัน 5 คืน  (LH)

ราคาเริ่มต้น 67,900.-

ดูโปรแกรมทัวร์
จองทัวร์
ติดต่อกรุ๊ปเหมา
 วันเดินทาง
 พรีเรียด 9-16 เม.ย./ 10-17 เม.ย./ 11-18 เม.ย./ 12-19 เม.ย.

 

รหัส : Consortium_E_ บาราเวีย เยอรมนี time 8 วัน 6 คืน (LX)

ราคาเริ่มต้น 64,900.-

ดูโปรแกรมทัวร์
จองทัวร์
ติดต่อกรุ๊ปเหมา
 วันเดินทาง
พรีเรียด 27 มี.ค. –  3 เม.ษ. 61 64,900.-
พรีเรียด 9-16 เม.ย./  11-18 เม.ย./  3-10 พ.ค. 61  69,900.-

 

รหัส : Consortium_G_ TULIP FESTIVAL 2018เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยมtime 7 วัน 5  คืน (BR)

฿ 59,900.-

ดูโปรแกรมทัวร์
จองทัวร์
ติดต่อกรุ๊ปเหมา
 วันเดินทาง
พรีเรียด 12 – 18 เม.ย. 61 ช่วงสงกรานต์
พรีเรียด 22 – 27 เม.ย. 61

 

 

รหัส : Consortium_G_ EUROPE Premium อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส (ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา) time 10 วัน 7 คืน (TG)

฿ราคาเริ่มต้น 110,900.-

ดูโปรแกรมทัวร์
จองทัวร์
ติดต่อกรุ๊ปเหมา
 วันเดินทาง
พรีเรียด 5 – 14 เม.ย. 61
พรีเรียด 7 – 16 เม.ย. 61

 

 

รหัส : Consortium_G_ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยมtime 7 วัน 5  คืน (BR)

฿ 53,900.-

ดูโปรแกรมทัวร์
จองทัวร์
ติดต่อกรุ๊ปเหมา
 วันเดินทาง
พรีเรียด 31 พ.ค. – 6 มิ.ย. 61
พรีเรียด 2 – 4, 14 – 20 มิ.ย. 61
21 – 27 มิ.ย. 61
28 มิ.ย. – 4 ก.ค. 61