ทัวร์ทิเบต

 

รหัส : CKTB001VIP เฉิงตู ทิเบต VIP พระราชวังโปตาลา นั่งรถไฟจากลาซา (TG) time 8 วัน 7 คืน

฿ 68,888 .-

ดูโปรแกรมทัวร์
จองทัวร์
ติดต่อกรุ๊ปเหมา
 วันเดินทาง
พรีเรียด 8 – 15 เม.ย. 61
พรีเรียด 11 – 18 เม.ย. 61
พรีเรียด 26 พ.ค. – 2 มิ.ย. 61
พรีเรียด 14 – 21 ก.ค. 61
พรีเรียด 11 – 18 ส.ค. 61
พรีเรียด 9 – 16 ก.ย. 61
พรีเรียด 12 – 19 ต.ค. 61
พรีเรียด 20 – 28 ต.ค. 61