🍂 โชคทวีทัวร์ ✆ 028791628 เชิญท่านเที่ยวเวียดนาม ซาปา ราคา 16,955 .- /ท่าน 📌 รวมทริป _ (ออกได้ จองเลยครับ เราจัดเอง ไม่ส่งต่อ 📌 📅 : 10,17,24,31 พ.ค. 60 รหัส CKVN007 เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา 5 วัน 4 คืน (DD) FREE WIFI บนรถ จองได้ถึง 3 ทุ่ม พักซาปา 2 คืน 📌วันแรก : กรุงเทพฯ ฮานอย ลาวไก ซาปา 📌วันที่สอง : ยอดเขาฮัมรอง 🚡ยอดเขาฟานซิปัน Silver Water Fall หมู่บ้านทาวัน ซาปาคืนที่ 2 📌วันที่สาม : ซาปา ฮานอย ฮาลอง 📌วันที่สี่ : ล่องเรืออ่าวฮาลอง ถ้ำนางฟ้า หมู่บ้านลอยน้ำ ฮานอย วัดหง็อกเซิน ทะเลสาบคืนดาบ ชมการ แสดงระบำตุ๊กตาใต้น้ำ 📌วันที่ห้า : ฮานอย ช้อปปิ้ง กรุงเทพฯ | ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ฮานอย ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ห่าซาง ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์กาวบั่ง ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์บั๊กกั่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เตวียนกวาง ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์หล่าวกาย ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เดี่ยนเบียน ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ลายเจิว ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เซินลา ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เอียนบ๊าย ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ฮหว่าบิ่ญ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ท้ายเงวียน ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์หลั่งเซิน ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์กว๋างนิญ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์บั๊กซาง ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ฟู้เถาะ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์หวิญฟุก ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์บั๊กนิญ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์หายเซือง ไฮฟอง ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ฮึงเอียน ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ท้ายบิ่ญ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ห่านาม ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์นามดิ่ญ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์นิญบิ่ญ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ทัญฮว้า ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เหงะอาน ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ห่าติ๋ญ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์กว๋างบิ่ญ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์กว๋างจิ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เถื่อเทียน-เว้ ดานัง ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์กว๋างนาม ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์กว๋างหงาย ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์บิ่ญดิ่ญ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ฟู้เอียน ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์คั้ญฮหว่า ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์นิญถ่วน ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์บิ่ญถ่วน ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์กอนตูม ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ซาลาย ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ดั๊กลัก ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ดั๊กนง ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เลิมด่ง ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์บิ่ญเฟื้อก ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เต็ยนิญ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์บิ่ญเซือง ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ด่งนาย ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์บ่าเสียะหวุงเต่า ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์โฮจิมินห์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ล็องอาน ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เตี่ยนซาง ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เบ๊นแจ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์จ่าวิญ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์หวิญล็อง ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ด่งท้าป ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์อานซาง ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เกียนซาง เกิ่นเทอ (เทศบาลนคร) ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เหิ่วซาง ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ซ้อกจัง ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์บักเลียว ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ก่าเมา

ทัวร์ต่างประเทศ TEL 028801800

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา 🚡 FANSIPAN
10พค (ใกล้เต็ม)
17,24 31 พค.
7,14,21,28 มิย.
2-6สค (ใกล้เต็ม)
hotel5 วัน 4 คืน

16,955 .-

ทัวร์จีน 🍒 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง VIP
23, 30 พค
6 มิย 60
hotel6 วัน 5 คืน
43,955 .-
41,955 .-
ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
6,26 ก.ค
11-15 ส.ค
hotel5 วัน 4 คืน

18,955 .-

ทัวร์ไต้หวัน – อาลีซาน – เย่หลิว – จิ่วเฟิ้น พิเศษ ทานอาหารชั้น 85 ตึกไทเป และ ซิงตี้หลิง กุ้งมังกรซีฟู๊ด (TG) time 5 วัน 4 คืน

TG

40,955 .-

cประเทศ ไต้หวัน
time 5 วัน 4 คืน
รหัส : CTPE
hotelโรงแรมระดับ 4 ดาว และ 5 ดาวทุกคืน
ระดับ :
ckckckckck
food : อาหารดี
: สะสมไมล์ได้
Royal Orchid Plus

n เทศกาล วันหยุดเข้าพรรษา2 อุทยาน อุทยาน อาลีซาน และ อุทยาน เย่หลิว  อาบน้ำแร่ ห้องบนห้องพักส่วนตัว โรงแรมระดับ 5 ดาว ** ราคารวมทุกอย่าง **
จองก่อนมีสิทธ์ก่อน

กำหนดการเดินทาง
ก.ค.  6 – 10 ก.ค. 60
ทัวร์ PDF จองทัวร์

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เทศกาลเก็บผลเชอร์รี่ (TG) time 6 วัน 5 คืน


เก็บเชอรรี่ 3เก็บเชอรรี่ 2

TG

฿ 43,955.-
เหลือ
41,955 .-

cประเทศ จีน
time 6 วัน 5 คืน
รหัส : CTU
hotelโรงแรมระดับ 5 ดาวทุกคืน
ระดับ :
ckckckckck
 food : อาหารดี
สะสมไมล์ได้
Royal Orchid Plus

n เทศกาลเก็บผลเชอรรี่ 1 ปี มีไม่กี่ครั้ง
เฉิงตู เที่ยว 2 อุทยาน มรดกโลก อุทยาน จิ่วจ้ายโกว และ อุทยานหวงหลง (พักบนอุทยานหวงหลง) พัก โรงแรมระดับ 5 ดาวทุกคืน **ไม่ลงร้านช้อปปิ้งรัฐบาล** ราคารวมทุกอย่าง

กำหนดการเดินทาง 
พ.ค. 23 – 28 พ.ค 60, 30 พ.ค – 4 มิ.ย 60
มิ.ย.  6 – 11 มิ.ย 60
ทัวร์ PDF จองทัวร์

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา (NOK AIR) time 5 วัน 4 คืน

 

 ฿ 16,955

 cประเทศ เวียดนาม
 time 5 วัน 4 คืน
รหัส : CKVN007 
 hotelซาปา 2 คืน, ฮานอย 1 คืน, ฮาลอง 1 คืน
 
 ระดับ :
ckckckck
🚡 FANSIPAN
 awards  รวมทิปแล้ว 800 บาท
n FANSIPAN ได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน”
food  อาหารครบ 10 มื้อ
food  อาหารร้อนบนเครื่อง
 กำหนดการเดินทาง
พ.ค. 10,17,24,31 พ.ค. 60
มิ.ย.  14,21,28 มิ.ย. 60
ทัวร์ PDF จองทัวร์

ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ (WE/TG) time 5 วัน 4 คืน 

 

฿ 18,955 .- 

cประเทศ มาเลเซีย,สิงคโปร์
time5 วัน 4 คืน
รหัส : CMS1
hotel เกาะปีนัง 1 คืน คาเมร่อน 1 คืน เก็นติ้ง 1 คืน ยะโฮร์ 1 คืน
ระดับ :
ckckckck
n 🌅2 มรดกโลก 🌅2 ขุนเขา (TG/WE) : เที่ยว มรดกโลกเกาะปีนัง อาคารโบราณ วัดเขาเต่า สักการะเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่, เจดีย์หมื่นพระ คาเมร่อนไฮแลนด์, เก็นติ้ง ไฮแลนด์ กรุงกัวลาลัมเปอร์ TWIN TOWER, เมืองมรดกโลกมะละกา ปุตราจายา PUTRAJAYA ยะโฮร์ สิงคโปร์ เมอร์ไลอ้อน
กำหนดการเดินทาง
ก.ค. 6,26 ก.ค
ส.ค. 11-15 ส.ค
ทัวร์ PDF จองทัวร์

ทัวร์เฉิงตู – ทิเบต – พระราชวังโปตาลา TGtime 6 วัน 5 คืน

TG

฿ 65,955 .-

cเขตปกครองตนเองทิเบต
time 6 วัน 5 คืน
รหัส : CKB
hotel InterContinental Lhasa
hotel โรงแรม 5 ดาว (ทุกคืน)
ระดับ :
ckckckckck
 food : อาหารดี
สะสมไมล์ได้
Royal Orchid Plus
 บินภายใน
nเฉิงตู ทิเบต พระราชวังโปตาลา นั่งรถไฟ ผ่านเขตทิวทัศน์บนเขตที่ราบสูง ชมทุ่งหญ้าจ้างเป่ย พัก โรงแรม 5 ดาว กินดี อยู่ดี ไม่ลงร้านช้อปปิ้งรัฐบาล
n ราคารวมทุกอย่าง
กำหนดการเดินทาง 

มิ.ย

13 – 18 มิ.ย 60

ก.ค

5-10 ก.ค /25 – 30 ก.ค

ส.ค

10 – 15 สค

ทัวร์ PDF จองทัวร์

ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยกเต๋อชิง ภูเขาหิมะเหมยลี่  ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง (TG) time 6 วัน 5 คืน

TG

฿ 50,955 .-

 

cประเทศ จีน (CHINA)
time 6 วัน 5 คืน
รหัส : KMG
hotel โรงแรม ระดับ 5 ดาว
ระดับ : 5
ckckckckck
สะสมไมล์ได้
: บินตรง
: บินภายใน
food: อาหารดี, บริการดี
n คุณหมิง เมืองโบราณต้าหลี่ เจดีย์สามองค์
n เมืองโบราณลี่เจียง สวนสระมังกรดำ ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) อุทยานน้ำหยก โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเขากระโจน โชว์อลังการจางอวี้โหมว
n เต๋อชิง ภูเขาหิมะเหมยลี่ ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง
กำหนดการเดินทาง
มิ.ย 6 – 11 มิ.ย 60
ก.ค 5-10 กค / 25 – 30 ก.ค
สค 10 – 15 สค
ทัวร์ PDF จองทัวร์

ทัวร์จีน SUPER SAVE  เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เที่ยว 2 อุทยาน มรดกโลก (TG) time 6 วัน 5 คืน

TG

฿ 28,955

cประเทศ จีน

time 6 วัน 5 คืน
รหัส : CTU-Bsupersave
hotelพัก โรงแรมระดับ 4 ดาวทุกคืน 
ระดับ : ckckckck
 food
สะสมไมล์ได้
nเดินทางโดยสายการบินไทย ทั้งไป และ กลับ (พร้อมสะสมไมล์) Ralyal Ochid Plus
nเที่ยว อุทยานจิ่วจ้ายโกว และ อุทยานหวงหลง มรดกโลกทางธรรมชาติที่สวยงาม
nชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก อันเลื่องชื่อ
nอาหารสมุนไพรจีน บุปเฟ่ในอุทยานจิ่วจ้ายโกว
nรวมค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ
กำหนดการเดินทาง 
มิ.ย   20-25 มิ.ย 
ก.ค  5-10, 25-30 ก.ค
ส.ค 10 – 15 ส.ค
ทัวร์ PDF จองทัวร์

ทัวร์จีน เหมยโจว (ม่อยยั้น) เซี้ยะเหมิน ซัวเถา บ้านดินถูโหล่ว หย่งติ้ง มรดกโลก ดินแดนจีน ฮากกา  (TG) time 6 วัน 5 คืน

TG

฿ 28,955

cประเทศ จีน

time 6 วัน 5 คืน
รหัส : CXMN
hotel 
ระดับ :
ckckckck
n ศาลสมเด็จพระเจ้า ตากสิน กษัตริย์ไทยพระองค์เดียวที่มีเชื้อสายจีน บ้านดินถู่โหลว หมู่บ้านดิน มรดกโลก เกาะกู่ลั่งหยี สวยซูจวง
กำหนดการเดินทาง
ก.ค  6-11 ก.ค
ส.ค 10-15 ส.ค
ต.ค 19-24 ต.ค
ทัวร์ PDF จองทัวร์