ทัวร์เซี้ยะเหมิน

รหัส CXNC เซี้ยะเหมิน ฮงซุน เซินเจิ้น กวางเจา อาบน้ำแร่ นั่งรถไฟความเร็วสูงไปกวางเจา ไม่ย้อนทางเดิม time 6 วัน 5 คืน

฿ 35,900 .-

ดูโปรแกรมทัวร์
จองทัวร์
ติดต่อกรุ๊ปเหมา
 วันเดินทาง
พรีเรียด 12 – 17 เม.ย. 61

 

CXMN เซี้ยะเหมิน ซัวเถา time 6 วัน 5 คืน TG

฿ ราคาเริ่มต้น 29,900 .-

ดูโปรแกรมทัวร์
จองทัวร์
ติดต่อกรุ๊ปเหมา
 วันเดินทาง
พรีเรียด 27 ก.พ. – 4 มี.ค. 61 29,900.-
พรีเรียด 13 – 18 มี.ค. 61 29,900.-
พรีเรียด 20 – 25 มี.ค. 61 / 27 มี.ค. – 1 เม.ย. 61 29,900.-
พรีเรียด  10 – 15 เม.ย. 61 เทศกาลสงกรานต์  29,900.-
พรีเรียด  12 – 17 เม.ย. 61 เทศกาลสงกรานต์  30,900.-
พรีเรียด  14 – 19 เม.ย. 61 เทศกาลสงกรานต์  29,900.-