ทัวร์ปักกิ่ง

รหัส : Consortium_SBT_ปักกิ่ง โปรโมชั่น สบาย สบาย time 5 วัน 3  คืน (TG)

฿ราคาเริ่มต้น 15,991.-

ดูโปรแกรมทัวร์
จองทัวร์
ติดต่อกรุ๊ปเหมา
 วันเดินทาง
พรีเรียด 07 – 11,09 – 13 มี.ค. 61
พรีเรียด  15 – 19 มี.ค. 61
08 – 12,15 – 19 มิ.ย. 61

รหัส : Consortium_G_ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน SNOW WORLD & STAY SKI RESORTtime 5 วัน 4  คืน (TG)

฿ราคาเริ่มต้น 27,900.-

ดูโปรแกรมทัวร์
จองทัวร์
ติดต่อกรุ๊ปเหมา
 วันเดินทาง
พรีเรียด 17 – 21 ม.ค. 61
31 ม.ค. – 4 ก.พ. 61
3 – 7 ก.พ. 61
7 – 11 มี.ค. 61
พรีเรียด 7 – 11 มี.ค. 61
17 – 21 มี.ค. 61

22 – 26 มี.ค. 61
28 มี.ค. – 1 เม.ย. 61

 

รหัส : Consortium_SBT_EASY BEIJING time 5 วัน 3 คืน (HU)

ราคาเริ่มต้น฿ 16,900.-

ดูโปรแกรมทัวร์
จองทัวร์
ติดต่อกรุ๊ปเหมา
 วันเดินทาง
พรีเรียด 7 – 11,08 – 12 มี.ค. 61
18 – 22,22 – 26 มี.ค. 61
พรีเรียด 11 – 15,20 – 24 เม.ย. 61
10 – 14,25 – 29 พ.ค. 61

 

รหัส : Consortium_SBTEASY BEIJING         time 5 วัน 3 คืน (HU)

฿ ราคาเริ่มต้น16,999.- 

ดูโปรแกรมทัวร์
จองทัวร์
ติดต่อกรุ๊ปเหมา
วันเดินทาง
พรีเรียด

 

 

 

 

พรีเรียด

 

 

 

07 – 11 มี.ค. 61

08 – 12 มี.ค. 61

18 – 22 มี.ค. 61

22 – 26 มี.ค. 61

11 – 15 เม.ย. 61

20 – 24 เม.ย. 61

10 – 14 พ.ค. 61

25 – 29 พ.ค. 61