ทัวร์จางเจียเจี้ย

 

รหัส : Consortium_G_จีน เที่ยวครบ 2 เขา สะพานแก้ว time 4 วัน 3  คืน (FD)

฿ราคาเริ่มต้น 13,900.-

ดูโปรแกรมทัวร์
จองทัวร์
ติดต่อกรุ๊ปเหมา
 วันเดินทาง
พรีเรียด 18 – 21 ม.ค. 61
1 – 4 ก.พ. 61
พรีเรียด 10 – 13 มี.ค. 61
29 มี.ค. – 2 เม.ย. 61

 

รหัส : Consortium_G_ ครบสูตร จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้วtime 6 วัน 5  คืน (WE)

฿ราคาเริ่มต้น 20,900.-

ดูโปรแกรมทัวร์
จองทัวร์
ติดต่อกรุ๊ปเหมา
 วันเดินทาง
พรีเรียด 19 – 24 ม.ค. 61
2 – 7 ก.พ. 61
พรีเรียด 9 – 14 มี.ค. 61
16 – 21 มี.ค. 61