ข้อห้ามของ ประเทศเวียดนาม (Vietnam) Vietnam

ประเทศอาเซียนที่เก้า ประเทศเวียดนาม เมืองหลวงคือ ฮานอย สำหรับข้อห้ามของประเทศเวียดนามที่ควรรู้ ได้แก่

• ห้ามถ่ายรูปสถานที่ของรัฐและองค์กรต่าง ๆ

• หากฉ้อโกงหน่วยรัฐบาลหรือเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด โทษคือประหารชีวิต

• คนภาคเหนือของเวียดนามจะไม่รับประทานน้ำแข็ง

• ห้ามมอบผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญให้กับชาวเวียดนาม เพราะถือเป็นการมอบความโศกเศร้า

• ห้ามถ่ายภาพวิดิโอชนกลุ่มน้อยของเวียดนาม เพราะถือเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความแตกแยก

• ห้ามรับประทานผลไม้ทั้งเปลือก

• ไม่ควรเรียกเฉพาะชื่อของชาวเวียดนาม เพราะถือเป็นการไม่ให้เกียรติ

• ไม่ควรใช้การไหว้ในการทักทาย เพราะการไหว้ของชาวเวียดนามเอาไว้ใช้เฉพาะพิธีทางศาสนาเท่านั้น

• ไม่ควรใช้ส้อมจิ้มอาหาร เพราะชาวเวียดนามจะใช้ตะเกียบ

• ไม่ควรซื้อสินค้าที่ทำจากอวัยวะของสัตว์ป่าและวัตถุโบราณ