ข้อห้ามของประเทศ Singapore

ประเทศอาเซียนที่แปด ประเทศสิงคโปร์ เมืองหลวงคือ สิงคโปร์ เป็นประเทศที่เป็นเกาะที่มีขนาดเล็กที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นศูนย์กลางพาณิชย์สำคัญแห่งหนึ่งของโลก สำหรับข้อห้ามของประเทศสิงคโปร์ที่ควรรู้ ได้แก่

• ห้ามหลบหนีเข้าสิงคโปร์ และห้ามประกอบอาชีพขายบริการ เพราะถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายและจะได้รับบทลงโทษอย่างหนัก

• ห้ามลักลอบนำเข้าอาวุธและสิ่งผิดกฎหมาย

• ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะและที่ห้ามสูบ

• ห้ามทิ้งขยะเรี่ยราด

• ห้ามเก็บผลไม้ และดอกไม้ในที่สาธารณะ

• ห้ามชิดขวาเวลาขึ้นบันไดเลื่อน ให้ชิดซ้ายไว้โดยตลอด

• ห้ามถ่มน้ำลายในที่สาธารณะ

• ห้ามพกหมากฝรั่งไว้ในครอบครอง เพราะเป็นสิ่งที่ต้องห้ามของประเทศสิงคโปร์

• ห้ามทักทายด้วยการจับมือเพศตรงข้ามกับชาวมาเลย์สิงคโปร์

• ห้ามให้ดอกไม้ เพราะประเพณีดั้งเดิมเชื่อว่าการให้ดอกไม้หมายถึงการเจ็บป่วยหรืองานศพ

• ห้ามใช้เท้ากับสิ่งของต่างๆ

• ไม่ควรใช้ของที่ทำจากหนังสัตว์กับผู้ที่นับถือศาสนาฮินดู