ราเม็งญี่ปุ่น ทํากินเองได้บอกสูตรทําแบบไม่กั๊ก!!

ทําราเม็งกินเอง อร่อยรสชาติดั้งเดิม พร้อมสูตรวิธีทํา พูดคุยทางเฟส :kalychan Minai นะคะ