ข้อห้ามของประเทศ ฟิลิปปินส์ (Philippines)

 ประเทศฟิลิปปินส์ มีเมืองหลวงคือ กรุงมะนิลา เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะมากมาย จำนวนถึง 7,107 เกาะ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ห่างจากเอเชียแผ่นดินใหญ่ทางตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 1,000 กม. สำหรับข้อห้ามของประเทศฟิลิปปินส์ ที่ควรรู้ ได้แก่

• ห้ามยืนเท้าสะเอว เพราะถือว่าแสดงกิริยาที่ก้าวร้าว ชวนทะเลาะ

• หากฝ่าฝืนกฎในเรื่องการพนัน ยาเสพติด สื่ออนาจาร จะได้รับบทลงโทษอย่างหนัก

• ไม่ควรส่งเสียงดังขณะรับประทานอาหาร

• ไม่ควรพกของมีค่าติดตัวจำนวนมาก เพราะเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

• ไม่ควรจ้องตากับชาวฟิลิปปินส์ เพราะถือเป็นการไม่สุภาพ

• ไม่ควรใช้นิ้วเรียกใคร เพราะถือเป็นการไม่ให้เกียรติ

• ไม่ควรให้ทานกับขอทาน เพราะอาจนำไปสู่อันตรายได้