ข้อห้ามของประเทศพม่า (Myanmar)

ประเทศพม่า มีเมืองหลวงชื่อว่า เนปี่ดอว์ เป็นประเทศที่อุดมด้วยหยกและอัญมณี น้ำมัน แก๊สธรรมชาติและทรัพยากรแร่ สำหรับข้อห้ามของประเทศพม่าที่ควรรู้ ได้แก่

• ห้ามเหยียบเงาพระสงฆ์
• ห้ามผู้หญิงแต่งกายด้วยกางเกงขาสั้น หรือเสื้อผ้าน้อยชิ้นเข้ายังศาสนสถาน
• หลีกเลี่ยงการเผยฝ่าเท้าในที่สาธารณะ เพราะถือเป็นการหยาบคาย
• ไม่ควรพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ในพม่า
• ห้ามถ่ายภาพผู้อื่นโดยพละการและทำให้เกิดความอับอาย
• ห้ามแสดงความรักในที่สาธารณะ
• ห้ามเรียกใครโดยหงายมือกวัก เพราะถือเป็นการท้าทายฝ่ายตรงข้าม
• ไม่ควรถ่ายรูปบริเวณสนามบิน รถไฟ หรือสาถนที่ราชการก่อนได้รับอนุญาต