ข้อห้ามของประเทศลาว (Laos)

Patuxai, Vientiane, Laos

ประเทศอาเซียนที่สี่ ประเทศลาว ตั้งอยู่ตั้งอยู่บนใจกลางของคาบสมุทรอินโดจีน มีเมืองหลวงชื่อว่า เวียงจันทน์ สินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศลาวมีหลายประเภท ได้แก่ เสื้อผ้าสำเร็จรูป, ไม้ซุง, ไม้แปรรูป, ผลิตภัณฑ์ไม้ต่าง ๆ, สินแร่, เศษโลหะ, ถ่านหิน, หนังดิบ, หนังฟอก, ข้าวโพด, ใบยาสูบ และกาแฟ สำหรับข้อห้ามของประเทศลาวที่ควรรู้ ได้แก่

• ห้ามผู้หญิงแตะต้องพระสงฆ์

• ไม่ควรพูดจาก้าวร้าว เสียงดัง เพราะถือเป็นการไม่เคารพ

• ไม่ควรดื่มน้ำประปา ให้ดื่มน้ำจากขวดที่ซื้อ

• ไม่ควรแต่งกายด้วยกางเกงขาสั้น หรือเสื้อผ้าน้อยชิ้นเข้าวัด

• ห้ามซื้อวัตถุโบราณเพราะถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย

• ห้ามถอดเสื้อในที่สาธารณะ