ข้อห้ามของประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia)

Sunrise at Mount Bromo, Java, Indonesia

ประเทศอาเซียนที่สาม ประเทศอินโดนีเซีย เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะ ตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก และคาบสมุทรอินโดจีนกับทวีปออสเตรเลีย มีเมืองหลวงคือ กรุงจาการ์ตา สำหรับข้อห้ามของประเทศอินโดนีเซียที่ควรรู้ ได้แก่

• ห้ามชี้นิ้ว ห้ามแตะศีรษะผู้อื่นรวมทั้งลูบศีรษะเด็ก ห้ามวางมือบนสะโพก ห้ามกอดอก เพราะถือว่าแสดงกิริยาหยาบคายและเป็นการแสดงอารมณ์ไม่พอใจ

• หากต้องการใช้นิ้วชี้ไปที่สิ่งของ ให้ใช้นิ้วโป้ง เพราะการใช้นิ้วชี้แสดงถึงความไม่สุภาพ

• ห้ามนั่งแล้วหันเท้าชี้ไปยังฝ่ายตรงข้าม

• ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ

• ไม่ควรใช้มือซ้ายรับหรือส่งของ

• ไม่ควรถ่ายรูปในมัสยิด ขณะที่ประกอบพิธีทางศาสนาต่างๆ