ข่าวประชาสัมพันธ์ : กรมการกงสุลมอบของขวัญ พ.ศ. 2563 เพื่อประชาชน

เปิดกล่องของขวัญปีใหม่2563 กับสองบริการถูกใจให้ประชาชน จากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
1) ทำพาสปอร์ตได้ในวันเสาร์ ณ สำนักงานหนังสือเดินทาง 4 แห่ง
2) บริการแปลเอกสารฟรี 19 ประเภท แก่ผู้มารับรองเอกสารที่กรมการกงสุล
แจ้งวัฒนะรายละเอียดที่นี่ค่ะhttps://bit.ly/2tdcpZX 

และ สามารถตรวจสอบตัวอย่างเอกสาร บริการแปลฟรี ของขวัญปีใหม่เพื่อประชาชนได้ที่นี่ค่ะhttp://bit.ly/2PJMjFe