ข้อห้ามของประเทศกัมพูชา (Cambodia)

Cambodia landmark wallpaper – Angkor Wat with reflection in water

ประเทศอาเซียนที่สอง ประเทศกัมพูชา ตั้งอยู่ในส่วนใต้ของคาบสมุทรอินโดจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนทิศตะวันตกติดต่อกับประเทศไทย ทิศเหนือติดกับประเทศไทยและลาว ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับเวียดนาม และทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดอ่าวไทย มีเมืองหลวงคือ กรุงพนมเปญ และสินค้าเกษตรกรรมถือว่าเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศ สำหรับข้อห้ามของประเทศกัมพูชาที่ควรรู้ ได้แก่

• ห้ามชี้นิ้วใส่ เพราะถือเป็นการสาปแช่งหรือถูกปล่อยของสิ่งไม่ดีใส่

• ห้ามใส่หมวกขณะพบพระภิกษุ

• ห้ามผู้หญิงแต่งตัวโป๊ และห้ามผู้ชายไว้ผมยาวเพราะจะคล้ายกับนักเลง

• ห้ามเดินข้ามเท้าผู้อื่น

• ห้ามถ่ายภาพสัญลักษณ์ทางทหาร

• ห้ามจับศีรษะผู้อื่น

• เมื่อได้รับของขวัญแล้วไม่ควรเปิดออกทันที

• ไม่ควรเต้นรำกับเพศตรงข้าม ทั้งงานประเพณีหรืองานรื่นเริง