ข้อห้ามของประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)

ประเทศบรูไน หนึ่งในประเทศอาเซียน ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือบนเกาะบอร์เนียวในทะเลจีนใต้ มีเมืองหลวงชื่อว่า บันดาร์เซอรีเบอกาวัน และเป็นประเทศที่ทำการส่งออกน้ำมันเป็นหลัก สำหรับข้อห้ามของประเทศบรูไนที่ควรรู้ ได้แก่

• ควรหลีกเลี่ยงการใส่เสื้อผ้าสีเหลือง เพราะสีเหลืองคือสีของพระมหากษัตริย์

• การทักทายของชาวบรูไนจะทักทายด้วยการจับมือเบา ๆ แต่ทั้งนี้ผู้หญิงห้ามจับมือกับผู้ชาย ยกเว้น พ่อ พี่น้อง สามี และบุตร

• หากต้องการใช้นิ้วชี้ไปที่สิ่งของให้ใช้นิ้วโป้ง เพราะการใช้นิ้วชี้แสดงถึงความไม่สุภาพ

• ไม่ควรใช้มือซ้ายส่งของให้กับผู้อื่น

• ไม่หัวเราะเสียงดัง และหากผู้หญิงนั่งอยู่ ห้ามเอาเท้าชี้ไปทางฝ่ายช่าย

• หากมีงานเลี้ยงตอนเย็น ให้จัดหลัง 20.00 น.

• ประเทศบรูไนไม่มีแอลกอฮอล์ขาย เพราะประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งห้ามดื่มแอลกอฮอล์

• ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะ หากต้องการดื่มจะต้องดื่มที่ส่วนตัวเท่านั้น

• ห้ามนำชื่อสัตว์มาใช้เรียกชื่อคน

• สุภาพสตรีไม่ควรใส่เสื้อผ้ารัดสัดส่วน ห้ามนุ่งกระโปรงสั้นและเสื้อไม่มีแขน

• ไม่ควรถ่ายรูปเมื่อเข้าไปยังศาสนสถาน เช่น มัสยิด แต่สามารถถ่ายรูปจากด้านนอกได้