รวม ‘พักชำระหนี้รถยนต์’ ลดภาระช่วง ‘โควิด-19’ ระบาด

ธนาคารและบริษัทลีสซิ่ง 7 แห่งออกมาตรการ “พักชำระสินเชื่อรถยนต์” หวังช่วยลดภาระลูกค้าที่ต้องเผชิญกับ “วิกฤติโควิด-19” ที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ ดังนี้ 

หมายเหตุ: ธนาคารธนชาตให้สิทธิขอพักชำระหนี้ได้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน ขยายวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด ทั้ง ประเภทสินเชื่อรถยนต์ใหม่, สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว และ สินเชื่อรถแลกเงิน

  •  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

ลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

– พักชำระหนี้ สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน

– ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด (แล้วแต่กรณี)

ที่มา: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

  •  ธนาคารกสิกรไทย 

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด 12 เดือน (ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 มี.ค.63)

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

เครดิต https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/871818?utm_source=grf-eng&utm_medium=partner&utm_campaign=giraff.io