ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครผู้บริหาร 2 ตำแหน่ง

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานกลยุทธ์และการขับเคลื่อนองค์กร

2. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกลยุทธ์

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thailandpost.co.th หรือขอใบรับสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ชั้น 1 โซน AB เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210-0299 โทรศัพท์ 02 831 3378 หรือ 02 831 3578 โทรสาร 02 831 3372 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ในวันทำการระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. หรือส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตามที่อยู่ข้างต้น โดยจะถือว่าได้รับเอกสารในวัน เวลาที่เจ้าหน้าที่ที่ทำการไปรษณีย์ลงทะเบียนรับเอกสาร ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเวลา 16.30 น. ของวันที่ 31 มกราคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม และ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://job.thailandpost.com/Home/Topic?Type=1&SubType=1&AspxAutoDetectCookieSupport=1