เครื่องบิน

  • ROYAL FIRST CLASS ICONที่นั่งโดยสารชั้นหนึ่ง
  • CROYAL SILK CLASS ICONที่นั่งโดยสารชั้นธุรกิจ
  • ECONOMY CLASS ICONที่นั่งโดยสารชั้นประหยัด
  • GOOGLE STREET VIEW
A380

แอร์บัส A380-800

จำนวนเครื่องบิน 6
จำนวนที่นั่ง 507
ชั้นที่นั่ง Royal First Class iconRoyal Silk Class iconEconomy Class icon
B747

โบอิ้ง 747-400: 74R/74N

จำนวนเครื่องบิน 4/6
จำนวนที่นั่ง 375/374
ชั้นที่นั่ง Royal First Class iconRoyal Silk Class iconEconomy Class icon
A350-900

แอร์บัส A350-900

จำนวนเครื่องบิน 5
จำนวนที่นั่ง 321
ชั้นที่นั่ง Royal Silk Class iconEconomy Class icon
B773

โบอิ้ง 777-300

จำนวนเครื่องบิน 6
จำนวนที่นั่ง 364
ชั้นที่นั่ง Royal Silk Class iconEconomy Class icon
77W

โบอิ้ง 777-300ER

จำนวนเครื่องบิน 14
จำนวนที่นั่ง 348
ชั้นที่นั่ง Royal Silk Class iconEconomy Class icon
B772

โบอิ้ง 777-200

จำนวนเครื่องบิน 6
จำนวนที่นั่ง 309
ชั้นที่นั่ง Royal Silk Class iconEconomy Class icon
B777

โบอิ้ง 777-200ER

จำนวนเครื่องบิน 6
จำนวนที่นั่ง 292
ชั้นที่นั่ง Royal Silk Class iconEconomy Class icon
A330

แอร์บัส A330-300: 333/330/33H

จำนวนเครื่องบิน 2/8/7
จำนวนที่นั่ง 305/299/299
ชั้นที่นั่ง Royal Silk Class iconEconomy Class icon
B787

โบอิ้ง 787-8

จำนวนเครื่องบิน 6
จำนวนที่นั่ง 264
ชั้นที่นั่ง Royal Silk Class iconEconomy Class icon
B787-9

โบอิ้ง 787-9

จำนวนเครื่องบิน 2
จำนวนที่นั่ง 298
ชั้นที่นั่ง Royal Silk Class iconEconomy Class icon
B737

โบอิ้ง 737-400

จำนวนเครื่องบิน 2
จำนวนที่นั่ง 149
ชั้นที่นั่ง Royal Silk Class iconEconomy Class icon