เกาหลีเหนือ.กับอเมริกา.


เกาหลีเหนือ.กับอเมริกา. เป็นคู่ขัดแย้งแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออก .ทำให้ภูมิภาคนี้สงบ.หรือเดือด ขึ้นอยู่ .คิม กับ ทรัมพ์ . …