เที่ยวสงกรานต์ ไต้หวัน ต้องมาที่นี่ อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว

อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไต้หวัน ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของนํ้าทะเลและลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆน่าตื่นตา โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในฐานะประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา นักท่องเที่ยวจึงนิยมเดินทางมาถ่ายภาพในจุดนี้

การเดินทาง : นั่งรถไฟ MRT ไปลงสถานี Zhongxiao Xinsheng ออกประตูสาม แล้วต่อรถเมล์สาย 1815 ด้านหน้า ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง

สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจเดินทาง ไปไต้หวัน สายการบิน EVAair มี ตั๋วเครื่องบินไต้หวัน ราคาพิเศษในเส้นทาง บินตรงไต้หวัน ไปลงสนามบินเถาหยวนทุกวัน สามารถเข้าไปตรวจสอบราคาและไฟล์ทบินได้เลยที่ https://www.evaair.com/en-global/index.html