หิมะ บนซาปา เดือนมกราคม

ซาปา (เวียดนาม: Sa Pa) เป็นเมืองชายแดนตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ในจังหวัดหล่าวกาย มีจุดเด่นคือมีการทำนาขั้นบันไดมาก ทำให้มีภูมิทัศน์สวยงามแก่การท่องเที่ยว เดิมซาปาเป็นเมืองตากอากาศของเจ้านายชั้นสูงชาวฝรั่งเศสที่มาทำงานในเวียดนาม จึงมีสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนและการวางผังเมืองแบบอาณานิคมฝรั่งเศส (French Colonial) มีจุดเด่นที่ตั้งอยู่กลางเมืองคือ โบสถ์คาทอลิก

ดูโปรแกรมทัวร์
จองทัวร์
ติดต่อกรุ๊ปเหมา
เดินทาง
time 24 – 28 ม.ค. 61
time 31 ม.ค. – 4 ก.พ. 61
time 7 – 11 ก.พ. 61
time 16 – 20 ก.พ. 61  ช่วงตรุษจีน 23,900.-
พรีเรียด 21 – 26 ก.พ. 61
พรีเรียด 28 ก.พ. – 4 มี.ค. 61
พรีเรียด 14 – 18 มี.ค. 61
พรีเรียด 21 – 25 มี.ค. 61
พรีเรียด 15 – 19 มี.ค. 61
พรีเรียด 28 มี.ค. – 1 เม.ย. 61
พรีเรียด 12 – 16 เม.ย. 61  ช่วงสงกรานต์ 21,900 .-
พรีเรียด 13 – 17 เม.ย. 61  ช่วงสงกรานต์ 21,900 .-