สถานที่แนะนำ เที่ยวเชียงใหม่

สถานที่แนะนำ

 

โครงการหลวงวัดจันทร์

ตั้งอยู่ที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา มีสวนป่าสนสองใบและสนสามใบที่แสนร่มรื่น นอกจากนี้ภายในโครงการยังมีสะพานไม้ให้เดินชมทิวทัศน์พืชพันธุ์ไม้ ไม่ไกลจากโครงการหลวงวัดจันทร์มีอ่างเก็บน้ำห้วยอ้อ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่มีภูมิทัศน์โดยรอบเป็นป่าสนสวยงาม ในช่วงฤดูหนาวอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ ถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญ ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชมใบไม้เปลี่ยนสีและทิวสนในม่านหมอกยามเช้า

ดอยหลวงเชียงดาว

อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว ซึ่งยอดสูงสุดของของดอยเชียงดาวเรียกว่า ดอยหลวงเชียงดาว มีความสูง 2,195 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นยอดดอยที่สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ บนยอดดอยสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามรอบด้านได้อย่างสวยงาม ที่ยอดดอยสูงสุดของดอยหลวงเชียงดาวนี้เหมาะสำหรับการไปชมพระอาทิตย์ตก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว เปิดให้ท่องเที่ยวได้เป็นเวลา 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 มีนาคมของทุกปี

ออบหลวง

เป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง จัดตั้งขึ้น ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า “ให้ช่วยเขา ช่วยตัวเอง” มีพระราชประสงค์ให้ชาวไทย ภูเขาที่พักอาศัยอยู่ตามดอยต่างๆ ทางภาคเหนือเลิก ปลูกฝิ่น ทำไร่เลื่อนลอย อันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ ป่าไม้และต้นน้ำลำธารของประเทศถูกทำลาย ด้วยการ วิจัยและพัฒนาพันธุ์ไม้ผลกว่า 12 ชนิด ผักเมืองหนาว กว่า 60 ชนิด และดอกไม้เมืองหนาวกว่า 20 ชนิด
แผนที่การท่องเที่ยว