ป่าหิน ( Stone Forest ) เมืองคุนหมิง มลฑลยูนาน ประเทศจีน

ป่าหินยูนนาน อุทยานป่าหินที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
ท่องเที่ยว หากพูดถึงอุทยานป่าหินที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ดูเหมือนว่า ป่าหินยูนนาน (Yunnan Stone Forest) ก็ย่อมเป็นหนึ่งในนั้นด้วยเช่นกัน ป่าหิน (Stone Forest) หรือ สือหลิน (Shilin) อยู่ห่างจากตัวเมืองคุนหมิง 78 กิโลเมตร ภายในพื้นที่ 350 ตารางกิโลเมตรแห่งนี้ มียอดหินและเสาหินใหญ่ น้อยตั้งเรียงรายกระจัดกระจายอยู่ตามเนินเขา หุบเขา และพื้นที่ราบ แบ่งเป็นป่าหินใหญ่กับป่าหินน้อย