ตักบาตรข้าวเหนียว หลวงพระบาง ประเทศลาว

ตักบาตรข้าวเหนียว หลวงพระบาง ประเทศลาว

  • พระภิกษุสงฆ์กำลังทำการบิณฑบาตบริเวณใจกลางเมืองหลวงพระบาง
  • ที่ตั้งแขวงหลวงพระบางของประเทศสปป.ลาวในแผนที่โลก
  • คณะสงฆ์จากทั่วทุกวัดจะหลั่งไหลมาบิณฑบาต 300 – 400 รูปต่อวัน
  • กระติบข้าวเหนียวของชาวบ้านที่เตรียมมาตักบาตรข้าวเหนียว ประเพณีที่มีมายาวนาน
  • ชาวหลวงพระบางกำลังตักบาตรข้าวเหนียว โดยจะปั้นเป็นก้อนแล้วใส่ลงในบาตร

ตักบาตรข้าวเหนียวหลวงพระบาง
ชาวต่างชาติหลายคนมาเที่ยวหลวงพระบางเพื่อชมภาพการใส่บาตรของชาวบ้านในยามเช้าตรู่ โดยทุกๆ เช้าราวตีห้าครึ่ง พระสงฆ์และสามเณรจากทุกวัดในตัวเมืองราว 300-400 รูป จะออกมาบิณฑบาตตามท้องถนน (จุดสังเกตก็คือ ก่อนพระสงฆ์ออกมาบิณฑบาต จะมีเสียงตีกลองที่เรียกว่า “กะลอ” เป็นสัญญาณดังติดๆ กัน) จากนั้น ริมถนนสายหลักในเมืองหลวงพระบางก็จะคลาคล่ำไปด้วยชาวบ้าน และนักท่องเที่ยวที่มารอใส่บาตร (รวมถึงถ่ายรูปด้วย)

ในฐานะที่ชาวไทยเป็นชาวพุทธ ชาวไทยหลายคนที่ได้มาเที่ยวเมืองหลวงพระบางนี้ จึงนิยมใส่บาตรร่วมกับชาวหลวงพระบาง บางคนเรียกการตักบาตรแบบชาวหลวงพระบางว่า “ ตักบาตรข้าวเหนียว” เหตุเพราะสังเกตเห็นว่าคนหลวงพระบางใส่บาตรแต่ข้าวเหนียวเปล่า โดยไม่มีกับข้าวเหมือนในเมืองไทย