ข่าวดี! โปรโมชั่นพิเศษซื้อหนึ่งแถมหนึ่งฟรีสำหรับรถไฟความเร็วสูงได้ขยายระยะเวลาโปรโมชั่นจนถึง 30 เมษายน 2019!

1. ช่วงเวลาพิเศษ: 27 พฤศจิกายน 2018 ~ 30 เมษายน 2019 (ต้องเป็นตั๋ว ซื้อระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2018 และ 30 เมษายน 2019 ต้องแลกบัตรฟรีและใช้ระหว่าง 27 พฤศจิกายน 2018 และ 30 มิถุนายน 2019)

2. รายละเอียด: ผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสารแบบเที่ยวเดียว (THSR One-Way Ticket) ไปยังสถานีใดๆที่อยู่ในรายการสถานีที่กำหนดไว้จะได้รับบัตรโดยสารแบบฟรีเที่ยวเดียวสำหรับเพื่อนร่วมทาง

3. สถานีที่กำหนด: สถานีปลายทางควรอยู่ระหว่างสถานีรถไฟไถจง (Taichung) และสถานีจั่วอิง (Zuoying) ซึ่งมีสถานีรถไฟไถจง (Taichung) จังฮว่า (Changhua) หยุนหลิน (Yunlin) เจียอี้ (Chiayi) ไถหนัน (Tainan) และจั่วอิง (Zuoying) (เกาสง Kaohsiung)

4. วิธีรับข้อเสนอพิเศษ:

I. กรุณาเข้าชมเว็ปไซต์ KKDAY อัปโหลดสำเนาของหน้าข้อมูลจำเพาะ  ผู้ถือหนังสือเดินทางและเที่ยวบิน e-ticket เพื่อขอรหัสโปรโมชั่น แล้วซื้อบัตรโดยสารแบบเที่ยวเดียวในหน้าผลิตภัณฑ์ THSR เฉพาะของ KKDAY สุดท้าย ให้ใส่รหัสโปรโมชันเพื่อขอรับบัตรโดยสารฟรีแบบเที่ยวเดียว

II. KKDAY จะตรวจสอบเพื่อดูว่าผู้โดยสารมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขด้านล่างหรือไม่ สำหรับผู้ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ KKDAY ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองบัตรโดยสาร:

A. มีให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

B. มีให้บริการสำหรับเจ้าของตั๋วเครื่องบินที่บินไปไต้หวันและเป็นเจ้าของบัตรโดยสารเที่ยวเดียว

III. หลังจากเดินทางมาถึงไต้หวัน ผู้โดยสารจะต้องมีหนังสือเดินทางพร้อมประทับตราการเข้าเมืองและรหัสที่แลกไว้ที่ระบุไว้ในหนังสือยืนยันจาก KKDay และไปยังเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารใดก็ได้ในสถานี THSR ต่างๆเพื่อแลกบัตรโดยสารแบบเที่ยวเดียว

ลูกค้าแต่ละรายควรได้รับประโยชน์จากข้อเสนอนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ตั๋วฟรีแบบเที่ยวเดียวจะได้รับจนกว่าตั๋วฟรีจะหมดจำหน่าย โปรดไปที่หน้ากิจกรรม https://thsrc.kkday.red-digital.com/en สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและการแจ้งเตือนต่างๆ