การบินไทยกเลิกเที่ยวบิน 6 เส้นทาง 12 ไฟลต์

ตามที่มีสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศยกเลิกการทำการบินไปและกลับไปยังประเทศจีน จำนวน 6 เส้นทางบิน รวม 12 เที่ยวบิน ดังต่อไปนี้

เส้นทางกรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ ยกเลิก 2 เที่ยวบิน คือ TG674 เส้นทางกรุงเทพฯ-ปักกิ่ง ระหว่างวันที่ 8-29 กุมภาพันธ์ 2563 และเที่ยวบิน TG675 เส้นทางปักกิ่ง-กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 2563

เส้นทางกรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ 2 เที่ยวบิน คือ TG662 และ TG663 ระหว่างวันที่ 10-29 กุมภาพันธ์ 2563

เส้นทางกรุงเทพฯ-กว่างโจว-กรุงเทพฯ 2 เที่ยวบิน TG678 และ TG679 ระหว่างวันที่ 8-29 กุมภาพันธ์ 2563

เส้นทางกรุงเทพฯ-เฉิงตู-กรุงเทพฯ 2 เที่ยวบิน คือ TG618 และ TG619 วันที่ 6, 10, 13, 17, 20, 24 และ 27 กุมภาพันธ์ 2563

เส้นทางกรุงเทพฯ-คุนหมิง-กรุงเทพฯ 2 เที่ยวบิน คือ TG612 และ TG613 วันที่ 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27 และ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เส้นทางกรุงเทพฯ-เซียะเหมิน-กรุงเทพฯ 2 เที่ยวบิน คือ TG610 และ TG611 วันที่ 6, 9, 13, 16, 20, 23 และ 27 กุมภาพันธ์ 2563