เรือสำราญ เอเชีย

(Consotium)_TKT_?HONGKONG DREAM CRUISES โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค

GENTING DREAM
icon download
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? :วันแรก?สนามบินสุวรรณภูมิ?ฮ่องกง?วัดแชกงหมิว ? โรงงานจิวเวอร์รี่ ? ร้านหยก ?
อ่าวรีพลัสเบย์?เขาวิคตอเรีย? ลงเรือสำราญ DREAM CRUISES

? ? : วันที่สอง?อิสระพักผ่อน หรือ เลือกทำกิจกรรมต่างๆ บนเรือสำราญGENTING DREAM
? ? : วันที่สาม?อิสระช้อปปิ้ง หรือซื้อทัวร์เพิ่ม ? สนามบินฮ่องกง-กรุงเทพฯ?

วันเดินทาง :

13-15?ม.ค. 60 ?
20-22?ม.ค. 60
10-12 ก.พ. 60
17-19ก.พ. 60
24-26?ก.พ. 60
03-05มี.ค.60
10-12มี.ค.60
17-19มี.ค.60

24-26มี.ค.60

ราคาท่านละ :

ราคาเริ่มต้น 26,999.-

เดินทางโดย :

คาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส
สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์


(Consotium)_TKT_ ล่องเรือหรู ระดับโลก สตาร์ครูซ Costa Victoria แหลมฉบัง ?สีหนุวิลล์ ? เกาะฟูก๊วก ? เกาะสมุย ? แหลมฉบัง? 5วัน4คืน 11 – 15 ม.ค 60

Costa victoria
icon download
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? :วันแรก กรุงเทพฯ?ท่าเรือแหลมฉบัง?ล่องเรือออกน่านน้ำสากล?
? ? : วันที่สอง สีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชา (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)
? ? : วันที่สาม เกาะฟูก๊วก, ประเทศเวียดนาม (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)
? ? : วันที่สี่ เกาะสมุย, ประเทศไทย (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)
? ? : วันที่ห้า ท่าเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

11 – 15 ม.ค 60

ราคาท่านละ :

ราคาเรื่มต้น 15,900.-

เดินทางโดย :

ล่องเรือ สตาร์ครูซ

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์
สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ : จองทัวร์ ทัวร์มาเลเซีย, ทัวร์เรือสำราญเอเชีย
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 2,567 คน