ทัวร์บู๊ตึ๊ง

(Consotium)_G_บินตรง อู่ฮั่น เขาบู๊ตึ๊ง เซียงหยาง 6 วัน 5 คืน (CZ)

เขาบู้ตึ้ง

bt_reserve

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? อู่ฮั่น?
? ? : วันที่สอง อู่ฮั่น ? เซียงหยาง ? เมืองโบราณเซียงหยาง ? บ้านขงเบ้ง
? ? : วันที่สาม เซียงหยาง ? เขาบู๊ตึ๊ง ? ตำหนักไท่จื่อ ? ตำหนักหนานเหยียนกง (ผาใต้) ? ตำหนักจื่อเซียงกง (อารามเมฆสีม่วง)
? ? : วันที่สี่ เขาบู๊ตึ๊ง ? ตำหนักทอง (จินติ่ง) รวมกระเช้าไป ? กลับ?
? ? : วันที่ห้า เขาบู๊ตึ้ง ? อู่ฮั่น ? หอนกกระเรียน (ไม่รวมรถอุทยาน) ? ถนนคนเดิน HUBUXIANG
? ? : วันที่หก วัดกุยหยวน ? พิพิทธภัณธ์หูเป่ย ? ทะเลสาบตงหู (รวมรถอุทยาน) ? ถนนคนเดินชูฮั่น ? ถนนคนเดินชูฮั่น ? อู่ฮั่น ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

27 ต.ค.-01 พ.ย. 59

ราคาท่านละ :

28,900.-

สายการบิน :

cz
สายการบิน ไชน่า เซ้าเธิร์ แอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ :

สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์จีนบู๊ตึ๊ง, ทัวร์ต่างประเทศ : จองทัวร์ ทัวร์ยุโรป, ทัวร์บู๊ตึ๊ง
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 371 คน