ทัวร์เวียดนาม แอร์เอเชีย

ทัวร์เวียดนาม : ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา  5 วัน 4 คืน (DD) 
รหัส  CKVN007 @เวียดนาม
   พิชิตยอดเขาฟานซีปันรับรางวัล 300,000 VND

วันแรก : กรุงเทพฯ – ฮานอย – ลาวไก – ซาปา – ยอดเขาฮัมรอง – ยอดเขาฟานซิปัน
วันที่สอง : ซาปา – Silver Water Fall หมู่บ้านทาวัน ซาปาคืนที่ 2
วันที่สาม : ซาปา – ฮานอย – ฮาลอง
วันที่สี่ : ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านลอยน้ำ – ฮานอย – วัดหง็อกเซิน – ทะเลสาบคืนดาบ – ชมการ แสดงระบำตุ๊กตาน้ำ
วันที่ห้า : ฮานอย – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ : 16,955.- /ท่าน
…………………………
วันเดินทาง :
 : 1 – 5 มี.ค. 60
 : 8 – 12 มี.ค. 60
 : 22 – 26 มี.ค. 60
 : 29 มี.ค. – 2 เม.ย. 60

(Consotium)_G_เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน?โดยสายการบินแอร์เอเชีย ?(FD)

พระราชวังวังฤดูร้อนของของกษัตริย์เบ๋าได๋
icon download
icon-PDF-choktaweetour
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? นครโฮจิมินห์ ? ดาลัด
? ? : วันที่สอง ?ดาลัด ? Datalla Water Fall ? นั่งกระเช้าไฟฟ้า ? พระราชวังวังฤดูร้อนของของกษัตริย์เบ๋าได๋ ? ฟานเทียด??
? ? : วันที่สาม?ฟานเทียด ? Sand Dune ? Fairly Stream ? ทะเลทรายมุยเน่ ? โฮจิมินห์
? ? : วันที่สี่?นครโฮจิมินห์ ? กรุงเทพฯ ?

วันเดินทาง :

04-07 พ.ย.59
11-14พ.ย.59
18-21 พ.ย.59
25-28 พ.ย. 59
09-12 ธ.ค.59
10-13 ธ.ค. 59
16-19 ธ.ค. 59?

ราคาท่านละ :

(11,900.- )?/?(15,900.- )?/?(11,900.- )

เดินทางโดย :

สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์
สายการบินแอร์เอเชีย
มาตรฐานระดับ : ?
สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ Vietnam-FD
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 325 คน