ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ : ทัวร์ไต้หวัน : โชคทวีทัวร์ Tel. 02-879-1628

(โชคทวีทัวร์)?CTPE7_Countdown VIP ไต้หวัน พักบนอาลีซาน + ชมพระอาทิตย์?31 ธ.ค 59 ? 4 ม.ค 60

BANNER CTPE7 VIP

?

? ? : วันแรก31 ธ.ค 59 กรุงเทพฯ ? สนามบินเถาหยวน ? อนุสาวรีย์จงเลื่ยนฉือ ? พิพิธภัณฑ์กู้กง ? ซื่อหลินไนท์มาเก็ต ? Countdown
? ? : วันที่สอง?1 ม.ค. 60 อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ? ขึ้นชมวิวตึกไทเป 101 (ชั้น 85) ? วัดหลงซาน ? ตลาดซีเหมินติง
? ? : วันที่สาม? 2 ม.ค. 60 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ? อุทยานเหย่หลิ่ว ? วัดจงไถซานซื่อ
? ? : วันที่สี่?3 ม.ค. 60 ล่องเรือทะเสสาบสุริยันจันทรา ? วัดพระถังซัมจั๋ง ? วัดเหวินหวู่ ? อาลีซาน?
? ? : วันที่ห้า 4 ม.ค. 60 อุทยานฯ อาลีซาน ? นั่งรถไฟโบราณ ? ชมพระอาทิตย์ขึ้น ? บึงสองพี่น้อง ? สวนสนพันปี ? นั่งรถไฟหัวจรวด (เจียอี้ ? เถาหยวน) ? เถาหยวน ? กรุงเทพฯ??

เดินทางโดย :


สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(โชคทวีทัวร์)?CTPE6_Countdown ไต้หวัน เกาสง 5 วัน 5 วัน 4 คืน?(TG)?30 ธ.ค 59 ? 3 ม.ค 60

BANNER CTPE6

? ? : วันแรก 30 ธ.ค. 59? กรุงเทพฯ ? สนามบินเถาหยวน (ไต้หวัน) ? ไทเป
? ? : วันที่สอง?31 ธ.ค. 59???? อนุสาวรีย์จงเลื่ยนฉือ ? พิพิธภัณฑ์กู้กง ? อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ? วัดหลงซาน ? ซื่อหลินไนท์มาเก็ต ? Countdown
? ? : วันที่สาม 1 ม.ค. 60? นั่งรถไฟหัวจรวด (ไทเป-เกาสง) ? ทะเลสาบดอกบัว ? เจดีย์มังกรและเสือ ? สถานีรถไฟฟ้าสายฟาโมซา ? วัดโฝวกวงซัน ? ล่องแม่น้ำอ้ายเหอ??
? ? : วันที่สี่?2 ม.ค. 60 อ่าวซีจือ ? อดีตสถานกงสุลอังกฤษ ? ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ? วัดพระถังซำจั๋ง ? วัดเหวินหวู่ ? ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ? อาบน้ำแร่ในโรงแรม?
? ? : วันที่ห้า 3 ม.ค. 60 ขึ้นชมวิวบนตึกไทเป 101 (ชั้น 89) ? ตลาดซีเหมินติง ? เถาหยวน ? กรุงเทพฯ??

เดินทางโดย :


สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

(โชคทวีทัวร์)?CTPE5_Countdown?ไต้หวัน?อาลีซาน 5 วัน 4 คืน?(TG)
30 ธ.ค 59 ? 3 ม.ค 60

BANNER CTPE5

? ? : วันแรก 30 ธ.ค. 59? กรุงเทพฯ ? สนามบินเถาหยวน ? พิพิธภัณฑ์กู้กง ? ขึ้นชมวิวตึกไทเป 101 (ชั้น 89)
? ? : วันที่สอง?31 ธ.ค. 59???? อนุสาวรีย์จงเลื่ยนฉือ ? หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ? อุทยานเหย่หลิ่ว ? ซื่อหลินไนท์มาเก็ต ? Countdown
? ? : วันที่สาม 1 ม.ค. 60 อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ? วัดหลงซาน ? ตลาดซีเหมินติง ? นั่งรถไฟหัวจรวด (ไทเป-เจียอี้) ? เจียอี้??
? ? : วันที่สี่ 2 ม.ค. 60 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ? นั่งรถไฟโบราณ ? สวนสนพันปี ? บึงสองพี่น้อง ? อาบน้ำแร่ในโรงแรม??
? ? : วันที่ห้า 3 ม.ค. 60 วัดจงไถซานซื่อ ? ล่องเรือทะเสสาบสุริยันจันทรา ? วัดพระถังซัมจั๋ง ? วัดเหวินหวู่ ? กรุงเทพฯ??

?

(ทัวร์ไต้หวัน)CTPE3 ไต้หวัน อาลีซาน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 5 วัน 4 คืน (TG)

?จิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณ
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? สนามบินเถาหยวน ? อนุสาวรีย์จงเลื่ยนฉือ ? พิพิธภัณฑ์กู้กง ? ขึ้นตึกไทเป 101
? ? : วันที่สอง? อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ? วัดหลงซานซื่อ ? ตลาดซีเหมินติง ? นั่งรถไฟหัวจรวด (ไทเป-เจียอี้)

? ? : วันที่สาม? อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ? นั่งรถไฟโบราณ ? สวนสนพันปี ? บึงสองพี่น้อง ? อาบน้ำแร่ในโรงแรม
? ? : วันที่สี่? วัดจงไถซานซื่อ ? ล่องเรือทะเสสาบสุริยันจันทรา ? วัดพระถังซัมจั๋ง ? วัดเหวินหวู่ ? ไทเป ? ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
? ? : วันที่ห้า ?อุทยานเหย่หลิ่ว ? หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

1 ? 5 ธ.ค 59
8 ? 12 ธ.ค 59
22 ? 26 ธ.ค 59

ราคาท่านละ :

(44,200.-)ราคารวมทุกอย่าง

-ทานอาหารบนตึก ไทเป 101 ชั้น 85
-ทานอาหาร
ซีฟู๊ด,กุ้งมังกรซาซิมิ

-นั่งรถไฟหัวจรวด จาก ไทเป ไป เจียอี้
-อาบน้ำแร่ ในห้องพักส่วนตัว
-ที่พักดี,ผู้ร่วมเดินทางดี

เดินทางโดย :

tg

สายการบินไทย
มาตรฐานระดับ : จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์ไต้หวัน)?CTPE4 😕ไต้หวัน?เกาสง ไทเป?ล่องเรือทะเสสาบสุริยันจันทรา?เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น??5วัน 4คืน??(TG)

icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? สนามบินเถาหยวน ? ไถจง
? ? : วันที่สอง?วัดจงไถซานซื่อ ? ล่องเรือทะเสสาบสุริยันจันทรา ? วัดพระถังซัมจั๋ง ? วัดเหวินหวู่ ? ล่องแม่น้ำอ้ายเหอ

? ? : วันที่สาม?วัดโฝวกวงซัน ? ทะเลสาบดอกบัว ? เจดีย์มังกรและเสือ ? สถานีรถไฟฟ้าสายฟาโมซ่า ? อ่าวซีจือ – อดีตสถานกงสุลอังกฤษ ?? นั่งรถไฟหัวจรวด เกาสง-ไทเป ??? ซีเหมินติง
? ? : วันที่สี่?ขึ้นตึกไทเป 101?อนุสาวรียร์วีรชนจงเรี่ยฉือ?พิพิธภัณฑ์กู้กง?วัดหลงซาน?ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
? ? : วันที่ห้า?อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ? อุทยานเหย่หลิ่ว ? หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ? กรุงเทพฯ?

วันเดินทาง :

2 ? 6 , 9 ? 13? ธ.ค. 59

ราคาท่านละ :

42,200.-

เดินทางโดย :

??tg

สายการบินไทย
มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์
สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ TAIWANTOUR, จองทัวร์ไต้หวัน, ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ ไต้หวัน
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 1,177 คน