พม่า

http://www.choktaweetour.com/CTW-2014/wp-content/uploads/2016/04/BANNER-CMM1-พม่า-ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-DD-300x300.jpg

ทัวร์ : ทัวร์พม่า : โชคทวีทัวร์ Tel. 02-879-1628 (โชคทวีทัวร์) CMM1_CMM1 พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน หงสา สิเรียม DD 4วัน3คืน ✎ ✈ : วันแรก กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวน ✎ ✈ : วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุ เรงนอง – …

Posted in จองทัวร์พม่า, จองพม่า, ทัวร์ต่างประเทศ : จองทัวร์ ทัวร์พม่า, ทัวร์พม่า | | Leave a comment