พม่า

http://www.choktaweetour.com/CTW-2014/wp-content/uploads/2014/11/พระธาตุอินทร์แขวน-1-300x210.jpg

ทัวร์ : ทัวร์พม่า : โชคทวีทัวร์ Tel. 02-879-1628 (Consortium) G_ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน 5 ดาว (DD)  ✎ ✈ : วันแรก กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอว์ –พระราชวังบุเรงนอง– พระธาตุอินทร์แขวน ✎ ✈ : วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – …

Posted in จองทัวร์พม่า, จองพม่า, ทัวร์ต่างประเทศ : จองทัวร์ ทัวร์พม่า, ทัวร์พม่า | | Leave a comment