พม่า

http://www.choktaweetour.com/CTW-2014/wp-content/uploads/2015/02/พระธาตุอินทร์แขวน-CMM1.jpg

(โชคทวีทัวร์)  นมัสการ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของพม่า 6 วัน 5 คืน (TG) ✎ ✈ : วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – มัณฑะเลย์           ✎ ✈ : วันที่สอง มัณฑะเลย์ – พุกาม (BAGAN)         ✎ ✈ : วันที่สามพุกาม (BAGAN) – เนปิดอร์ (Nay Pyi Taw) – ตองอู (Taunggu) ✎ ✈ : วันที่สี่ ตองอู (Taunggu) – …

Posted in ทัวร์ต่างประเทศ : จองทัวร์ ทัวร์พม่า | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment