พม่า

http://www.choktaweetour.com/CTW-2014/wp-content/uploads/2015/02/พระราชวังมัณฑะเลย์-300x225.jpg

(Consotium)_G_พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน PG ✎ ✈ : วันแรก กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ – วัดกุโสดอ – พระราชวังมัณฑะเลย์ – ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์  ✎ ✈ : วันที่สอง มัณฑะเลย์ – สะพานไม้สักอูเบง – พุกาม – ชมวิวทะเลเจดีย์ที่เจดีย์ในมุม 360 องศา ที่เจดีย์ชเวสันดอว์ พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน   ✎ …

Posted in ทัวร์ต่างประเทศ : จองทัวร์ ทัวร์พม่า | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment