พม่า-ย่างกุ้ง-หงสา-อินทร์แขวน-สิเรียม 4 วัน3คืน DD Tel.02-879-1628

http://www.choktaweetour.com/CTW-2014/wp-content/uploads/2014/07/พระราชวังบุเรงนอง-300x187.jpg

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ วันแรกกรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระธาตุอินทร์แขวน-วันที่สองพระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระราชวังบุเรงนอง-พระพุทธไสยาสน์-ชเวตาเลียว-พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น-ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง-การะเวกโชว์-วันที่สามย่างกุ้ง-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์เจ๊าทัตจี-พระเจดีย์โบตะตอง-วันที่สี่ย่างกุ้ง-เจดีย์กาบาเอ-ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต-กรุงเทพ วันเดินทาง: 18-21 ก.ย./23-26 ต.ค./20-23 พ.ย.57/4-7, 10-13ธ.ค.57/30 ธ.ค.-2 ม.ค.31 ธ.ค.-3 ม.ค.58 ราคาท่านละ:  ราคาเริ่มต้น 19900.00-20900.00 สายการบิน: นกแอร์ DD

Posted in อาเซียน - พม่า | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน DD Tel.02-879-1628

http://www.choktaweetour.com/CTW-2014/wp-content/uploads/2014/06/เจดีย์ชเวดากอง-300x199.jpg

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอร์ดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน-พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-เจดีย์ชเวดากอง-เมืองสิเรียม(เจดีย์กลางน้ำ)-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)-ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน-ช้างเผือก-กรุงเทพฯ     วันเดินทาง:  ก.ค-ก.ย 2557 ราคาท่านละ: ราคาเริ่มต้น 13900.00 สายการบิน: นกแอร์ DD

Posted in อาเซียน - พม่า | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment