พม่า

http://www.choktaweetour.com/CTW-2014/wp-content/uploads/2015/02/พระนอนชเวตาเลียว-300x187.jpg

ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน DD  ✎ ✈ : วันแรก กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน ✎✈ : วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง – พระนอนตาหวาน …

Posted in ทัวร์ต่างประเทศ : จองทัวร์ ทัวร์พม่า | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment