ทัวร์ ฟิลิปปินส์

(คอนโซเตียม)_G_มหัศจรรย์ AEC – บรูไน+ฟิลิปปินส์ D?5 วัน 4 คืน โดยสายการบินรอยัลบรูไน แอร์ไลน์

พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery
bt_reserve

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ?บรูไน- ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต
? ? : วันที่สอง?Tamu Market-หมู่บ้านกลางน้ำ – มัสยิด Omar Ali Saiffuddien-พิพิธภัณฑ์ Malay Technology-ผ่านชม?พระราชวังสุลต่าน Istana NurulIman-ล่องเรือชมลิงจมูกยาว
? ? : วันที่สาม?มัสยิด JameAsrHassanilBolkiah พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia-ช้อปปิ้งยาย่าซันคอมเพล็กซ์-บรูไน-มะนิลา
? ? : วันที่สี่?มะนิลา ? โบสถ์เซ็นโจเซฟ ?Jeepney Factory- ตาไกไต ? ชมวิวภูเขาตาอัล ? ชมโชว์พื้นเมือง
? ? : วันที่ห้า?สวนไรซาล ? อินทรามูรอส ? โบสถ์ซานอะกุสติน ? ป้อมปราการซานติอาโก ? มะนิลา ? บรูไน ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

03-07ธ.ค. 59
31ธ.ค.59-04ม.ค.60
21-25 ม.ค. 60
28ม.ค.- 01ก.พ. 60
11-15 ก.พ. 60(วันหยุดวันมาฆบูชา)
18-22 ก.พ. 60 25ก.พ.?01มี.ค.60
11-15มี.ค. 60

ราคาท่านละ :

29,900.-
31,900.-
27,900.-
28,900.-
27,900.-

สายการบิน?:

Royal_Brunei_Airlines BI
สายการบินรอยัลบรูไน

มาตรฐานระดับ : จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(คอนโซเตียม)_G_มหัศจรรย์ AEC – บรูไน+ฟิลิปปินส์ 5วัน4คืน (BI)?

Jame Asr Hassanil Bolkiah
bt_reserve

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ-บรูไน-ตลาดกาดง
? ? : วันที่สอง ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman-มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah-พิพิธภัณฑ์ Isamic Gallery-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia-หมู่บ้านกลางน้ำ-ล่องเรือชมลิงจมูกยาว?
? ? : วันที่สาม ตลาด Tamu Kianggeh-ผ่านชม มัสยิดOmar Ali Saiffuddien-พิพิธภัณฑ์ MalayTechnology-ศูนย์หัตถกรรมบรูไน-สวนAgro Technology Park-ช้อปปิ้ง ยาย่าซัน-บรูไน-มะนิลา
? ? : วันที่สี่ โบสถ์เซนต์โจเซฟ-Jeepney Factory-ตาไกไต-ชมวิวภูเขาไฟตาอัล-ชมโชว์พื้นเมือง
? ? : วันที่ห้า?สวนไรซาล-อินทรามูรอส-โบสถ์ซานออกัสติน-ป้อมปราการซานติเอโก้-มะนิลา-กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

03-07 ธ.ค.
(วันหยุดวันพ่อ)

ราคาท่านละ :

03-07 ธ.ค.
(วันหยุดวันพ่อ)
28,900.-

สายการบิน?:

Royal_Brunei_Airlines BI
สายการบินรอยัลบรูไน

มาตรฐานระดับ : จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์
สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ จองทัวร์ฟิลิปปินส์, ทัวร์ต่างประเทศ : ทัวร์ ฟิลิปปินส์, ทัวร์ฟิลิปปินส์
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 283 คน