ทัวร์ นิวซีแลนด์


(Consotium)
S_นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 8 วัน 6คืน?SQ


icon downloadจองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันที่สอง?ไครส์เชิร์ช ? เทคาโป
? ? : วันที่สาม ?เทคาโป ? เม้าท์คุก ? ควีนส์ทาวน์
? ? : วันที่สี่?ควีนส์ทาวน์ Queenstown
? ? : วันที่ห้า??ควีนส์ทาวน์ ? วานาก้า ? ฟร้านซ์โจเซฟ
? ? : วันที่หก?ฟร้านซ์ โจเซฟ ? เกรย์เม้าท์ ? ปูนาไกกิ – ไครส์เชิร์ช
? ? : วันที่เจ็ด?ไครส์เชิร์ช ? ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า ? ไครส์เชิร์ช
? ? : วันที่แปด?ไครส์เชิร์ช ? สิงคโปร์ – สุวรรณภูมิ

วันเดินทาง:

โปรดสอบถาม

ราคาท่านละ:

โปรดสอบถาม

สายการบิน:


สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์


(Consotium)
BW_Grand tour NZ (บินภายใน)เกาะเหนือ + เกาะใต้ 9วัน7คืน TG

ทะเลสาบเทคาโป

icon download
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? อ็อคแลนด์?
? ? : วันที่สอง อ็อคแลนด์ ชมเมือง ? หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ? ช้อปปิ้ง?

? ? : วันที่สาม อ็อคแลนด์ ? ชมหมู้บ้านฮ็อบบิท ? โรโตรัว ? ศูนย์วัฒนธรรมเมารี ? ชมการแสดงของชาวเมารี?? (พร้อมอาหารค่ำ)?
? ? : วันที่สี่ โรโตรัว ? ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ ? อ็อคแลนด์ ? ไคร้สท์เชิร์ช?
? ? : วันที่ห้า ไคร้สท์เชิร์ช ? แอชเบอร์ตั้น ? ทะเลสาบเทคาโป ? ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ ? โอมาราม่า ? ครอมเวล ? ควีนส์ทาวน์?
? ? : วันที่หก?ควีนส์ทาวน์ ? ชมการกระโดดบันจี้ ? เรือกลไฟโบราณ ? ที่วอลเตอร์พีคฟาร์ม ? นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค
? ? : วันที่เจ็ด?ควีนส์ทาวน์ ? ทะเลสาบวานาก้า ? ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์
? ? : วันที่แปด ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ ? โฮกิติกะ ? รถไฟทรานซ์อัลไพน์ ? ไคร้สท์เชิร์ช
? ? : วันที่เก้า ไคร้สท์เชิร์ช ? อ็อคแลนด์ ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง:

3 ? 11 ธ.ค 59

ราคาท่านละ:

122,900.-

สายการบิน:


สายการบินไทย

?(Consotium)?BW_The Hobbit Tour เกาะเหนือ อ๊อคแลนด์-โรโตรัว-เทาโป 6วัน 4คืน TG

หมู่บ้านฮอบบิท

icon download
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? อ็อคแลนด์?
? ? : วันที่สอง อ็อคแลนด์ ชมเมือง ? สะพานฮาร์เบอร์ ? ย่านควีนส์ สตรีท ? นำท่านเดินทางสู่เมืองฮามิลตั้น?
? ? : วันที่สาม อ็อคแลนด์ ? มาตามาตา ชมหมู่บ้านชาวฮอบบิท และฟาร์ม ? โรโตรัว ? ชมศูนย์วัฒนธรรมของชาวเมารี ? การแสดงของชาวเมารี พร้อมอาหารค่ำ?
? ? : วันที่สี่ โรโตรัว? เรนโบว์ สปริงส์ ? อโกรโดม ? ทะเลสาบเทาโป ชมน้ำตกฮูก้า? ชมการกระโดดบันจี้ ? โรโตรัว?
? ? : วันที่ห้า โรโตรัว ? ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ ? อ็อคแลนด์?
? ? : วันที่หก อ็อคแลนด์ ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง:

8 -13 ธ.ค 59

ราคาท่านละ:

66,900.-

สายการบิน:

tg
สายการบิน ไทย

?(Consotium)?BW_Beautiful New Zealand เกาะใต้ 7 วัน 5 คืน QF


icon download
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ – ควีนส์ทาวน์
? ? : วันที่สอง?ซิดนีย์ – ควีนส์ทาวน์ ? นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบส์พีคชมความงามของทะเลสาบ
? ? : วันที่สาม?ควีนส์ทาวน์ ?- ชมการกระโดดบันจี้- เรือกลไฟโบราณ – ที่วอลเตอร์พีคฟาร์ม – ช้อปปิ้ง
? ? : วันที่สี่?ควีนส์ทาวน์ ? ทะเลสาบวานาก้า ? ฟ๊อกซ์กลาเซียร์
? ? : วันที่ห้า?ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ – ไคร้สท์เชิร์ช
? ? : วันที่หก?ไคร้สท์เชิร์ช – อะคารัว ล่องเรือชมโลมา – ไคร้สท์เชิร์ช
? ? : วันที่เจ็ด?ไคร้สท์เชิร์ช ?- ซิดนีย์ ?- ?กรุงเทพฯ?

วันเดินทาง:

3 ? 9 ธ.ค 59

ราคาท่านละ:

89,900.-

สายการบิน:


สายการบินแควตัส แอร์เวย์

?(Consotium)?BW_Amazing New Zealand เกาะใต้ 7 วัน 5 คืน SQ


icon download

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิร์ช?
? ? : วันที่สอง?ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง – แอชเบอร์ตั้น – ทะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ?
? ? : วันที่สาม??ทะเลสาบเทคาโป – ครอมเวลล์ – ควีนส์ทาวน์ – กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีคและเล่นลูจ
? ? : วันที่สี่?ควีนส์ทาวน์ – เต อานาว – มิลฟอร์ดซาวน์ – ควีนส์ทาวน์
? ? : วันที่ห้า?ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์กลาเซียร์
? ? : วันที่หก?ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ – ไคร้สท์เชิร์ช
? ? : วันที่เจ็ด?ไคร้สท์เชิร์ช – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

วันเดินทาง:

โปรดสอบถาม

ราคาท่านละ:

โปรดสอบถาม

สายการบิน:


สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์

(Consotium)?BW_Romantic South Island (เกาะใต้ 7 วัน 5 คืน) SQ


icon download

จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิร์ช?
? ? : วันที่สอง?ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง – แอชเบอร์ตั้น – ทะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ?
? ? : วันที่สาม??ทะเลสาบเทคาโป – ครอมเวลล์ – ควีนส์ทาวน์ -?ล่องเรือทะเลสาบวาคาทีปู
? ? : วันที่สี่?ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์กลาเซียร์
? ? : วันที่ห้า??ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ ?- โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ – ไคร้สท์เชิร์ช
? ? : วันที่หก?ไคร้สท์เชิร์ช – ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า – ไคร้สท์เชิร์ช
? ? : วันที่เจ็ด?ไคร้สท์เชิร์ช – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

วันเดินทาง:

โปรดสอบถาม

ราคาท่านละ:

โปรดสอบถาม

สายการบิน:


สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์
สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ newzealand
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 390 คน