ทัวร์ นิวซีแลนด์ (ก.ย- ธ.ค 58)

(consotium) E_Grand New Zealand North&South Island 10 days(TG)

icon download
icon-PDF-choktaweetour1
bt_reserve

??? : วันแรก?กรุงเทพฯ? ? อ็อคแลนด์
??
? : วันสอง?อ๊อคแลนด์ ? หมู่บ้านฮอบบิท ? โรโตรัว
?
?
? : วันที่สาม?ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี ? อะโกรโดม ? ถ้ำหนอนเรืองแสง ? อ๊อคแลนด์
??? : วันที่สี่??อ๊อคแลนด์ ? ดันนีดิน ? ปราสาทลาร์นัค
? ? :?วันที่ห้า?พิพิธภัณฑ์โอทาโก ? นั่งรถไฟ Taieri Railway ? ควีนส์ทาวน์
? ? : วันที่หก?มิลฟอร์ดซาวน์ ? ควีนส์ทาวน์ ? ยอดเขาโคโรเน็ท
? ? : วันที่เจ็ด?แอร์โร่ทาวน์ ? บันจี้จัมพ์? ทไวเซิล – อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก ? ล่องเรือชมธารน้ำแข็งทัสมาน ? เทคาโป
? ? : วันที่แปด?เทคาโป ? แอชเบอร์ตัน ? ไคร์สท์เชิร์ช
? ? : วันที่เก้า?ล่องเรือชมปลาวาฬไคคูร่า ? ไคร้สท์เชิร์ช
? ? : วันที่สิบ?ไคร้สท์เชิร์ช – อ๊อคแลนด์ – กรุงเทพ

วันเดินทาง :

14-23 ก.ย. (119,900.-) ?12-21 ต.ค. / 19-28 ต.ค. / 30 พ.ย. ? 9 ธ.ค. (123,900.-)?28 ธ.ค. ? 6 ม.ค. 2016 (128,900.-)

ราคาท่านละ :


119,900.-

สายการบิน :
ไทย แอร์เวย์?

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(consotium) BW_?New Zealand North Island The Hobbit?6 days?(TG)

icon download
icon-PDF-choktaweetour1
bt_reserve

??? : วันแรก?กรุงเทพฯ? ? อ็อคแลนด์
??
? : วันสอง?อ็อคแลนด์ ชมเมือง ? สะพานฮาร์เบอร์ ? ย่านควีนส์ สตรีท ช้อปปิ้ง – นั่งเรือข้ามฝากไปที่เดวอนฟอร์ต
?
?
? : วันที่สาม?อ็อคแลนด์ ? ?มาตามาตา ชมหมู่บ้านชาวฮอบบิต และฟาร์ม ??- ?โรโตรัว – ?ชมศูนย์วัฒนธรรมของชาวเมารี ? การแสดงของชาวเมารี ?พร้อมอาหารค่ำ
??
? : วันที่สี่??โรโตรัว? เรนโบว์ สปริงส์ ? อโกรโดม ?ศูนย์-วัฒนธรรมเมารี – ทะเลสาบเทาโป ชมน้ำตกฮูก้า ?ชมการกระโดดบันจี้ – โรโตรัว
? ? :?วันที่ห้า?โรโตรัว? ? ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ ?? อ็อคแลนด์
? ? : วันที่หก?อ็อคแลนด์? ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

8 ? 13, 22 ? 27 ต.ค.?
5 ? 10,?19 ? 24 พ.ย.
3 ? 8, 10 ? 15 ธ.ค.?

ราคาท่านละ :

59,900.-

สายการบิน :
ไทย แอร์เวย์?
มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์


(consotium) BW_NZ? HAPPY MILFORD SOUND TOUR ?(SQ)

icon download
icon-PDF-choktaweetour1
bt_reserve

??? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? สิงคโปร์ ? ไคร้สท์เชิร์ช
??
? : วันสอง?ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง ?? ?แอชเบอร์ตั้น -? ทะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ ? ทไวเซิล
?
?
? : วันที่สาม?ทไวเซิล? ? ครอมเวลล์ ? ควีนส์ทาวน์ ?กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีคและเล่นลูจ
??
? : วันที่สี่??ควีนส์ทาวน์ – เต อานาว ? มิลฟอร์ดซาวน์ ? ควีนส์ทาวน์
? ? 😕วันที่ห้า?ควีนส์ทาวน์ ? ดะนีดิน ชมเมือง ? ปราสาทลาร์นัค
? ? : วันที่หก?ดะนีดิน ? ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง
? ? : วันที่เจ็ด?ไคร้สท์เชิร์ช ? สิงคโปร์ ?? กรุงเทพฯ?

วันเดินทาง :

5 ??11, 18 ? 24 ต.ค.
24 ? 30 พ.ย.?
3 ? 9 ?ธ.ค.

ราคาท่านละ :

5???11, 18 ? 24 ต.ค.?
(79,900)

24 ? 30 พ.ย.
(81,900)
3 ? 9 ?ธ.ค.
(83,900)

สายการบิน :
สิงคโปร์แอร์ไลน์?
มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(consotium) BW_Romantic South Island Tour 7 Days (SQ)?

icon download
icon-PDF-choktaweetour1
bt_reserve

??? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? สิงคโปร์ ? ไคร้สท์เชิร์ช

??
? : วันสอง?ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง ?? แอชเบอร์ตั้น – ทะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ

?
?
? : วันที่สาม?ทะเลสาบเทคาโป? ? ครอมเวลล์ ? ควีนส์ทาวน์ ? ล่องเรือทะเลสาบวาคาทีปู

??
? : วันที่สี่??ควีนส์ทาวน์ ? ทะเลสาบวานาก้า ? ฟ๊อกซ์กลาเซียร์

? ? 😕วันที่ห้า?ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ ? โฮกิติกะ ? รถไฟทรานซ์อัลไพน์ ? ไคร้สท์เชิร์ช

? ? : วันที่หก?ไคร้สท์เชิร์ช ? ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า ? ไคร้สท์เชิร์ช ? ? : วันที่เจ็ด?ไคร้สท์เชิร์ช ? สิงคโปร์ ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

10 ? 16, 20 ? 26 ต.ค.
3 ? 9, 17 ? 23 พ.ย.
5 ? 11 ธ.ค.

ราคาท่านละ :

86,900.-

สายการบิน :

สิงคโปร์แอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

?

?


(consotium) BW_Holiday New Zealand 6 days (QF)?

icon download
icon-PDF-choktaweetour1
bt_reserve

??? : วันแรก?กรุงเทพฯ – ควีนส์ทาวน์
??
? : วันสอง?ซิดนีย์ – ควีนส์ทาวน์ ? นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบส์พีคชมความงามและเล่นลูจ
?
?
? : วันที่สาม ควีนส์ทาวน์ ?? เมืองแอร์โร่ทาวน์ – ชมการกระโดดบันจี้ – ??เรือกลไฟโบราณ -? ที่วอลเตอร์พีคฟาร์ม
??? : วันที่สี่??ควีนส์ทาวน์ ?แวะชมการนั่งเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ท ??? โอมาราม่า ?ทะเลสาบเทคาโป – ชมเมืองไคร้สท์เชิร์ช

? ? 😕วันที่ห้า?ไคร้สท์เชิร์ช ? ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า ? ไคร้สท์เชิร์ช
? ? : วันที่หก?ไคร้สท์เชิร์ช ?? ซิดนีย์ ?- ?กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

9???14, 23 ? 28 ต.ค.
6 ??11, 20 ? 25 พ.ย.
4 ? 9, 11 ? 16 ธ.ค.

ราคาท่านละ :

73,900.-

สายการบิน :
สายการบินแควตัส แอร์เวย์?
มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(consotium) BW_Grand tour New Zealand Nth &Sth 9 Days ( TG ) ?

icon download
icon-PDF-choktaweetour1
bt_reserve

??? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? อ็อคแลนด์
??
? : วันสอง?อ็อคแลนด์ ชมเมือง ?? ?หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) – ช้อปปิ้ง
?
?
? : วันที่สาม?อ็อคแลนด์ ?? ชมหมู้บ้านฮ็อบบิต – โรโตรัว ? ศูนย์วัฒนธรรมเมารี ? ชมการแสดงของชาวเมารี?????? พร้อมอาหารค่ำ
??? : วันที่สี่??โรโตรัว ? ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ ? อ็อคแลนด์ – ??ไคร้สท์เชิร์ช

? ? 😕วันที่ห้า?ไคร้สท์เชิร์ช ?? แอชเบอร์ตั้น -? ทะเลสาบเทคาโป -? ชมอนุสาวรีย์สุนัข- ?ต้อนแกะ ??โอมาราม่า ? ครอมเวล ? ควีนส์ทาวน์
? ? : วันที่หก?ควีนส์ทาวน์ – เต อานาว ? มิลฟอร์ดซาวน์ ? ควีนส์ทาวน์
? ? : วันที่เจ็ด?ควีนส์ทาวน์ ? ทะเลสาบวานาก้า ? ฟ๊อกซ์กลาเซียร์
? ? : วันที่แปด?ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ ? โฮกิติกะ ? รถไฟทรานซ์อัลไพน์ ? ไคร้สท์เชิร์ช
? ? : วันที่เก้า?ไคร้สท์เชิร์ช ??- อ็อคแลนด์? ?? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :


5 -13, 19 -27 ก.ย.58

ราคาท่านละ :

109,900.-

สายการบิน :
ไทยแอร์เวย์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

?

?

(consotium) BW ?Fantastic New Zealand 8 days (QF)

icon download
icon-PDF-choktaweetour1
bt_reserve

??? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? ซิดนีย์ – อ็อคแลนด์
??
? : วันสอง?ซิดนีย์ ? อ็อคแลนด์ชมเมือง ? หอคอย SKY TOWER – อิสระช้อปปิ้ง
?
?
? : วันที่สาม?อ็อคแลนด์ ?หมู่บ้านของชาวฮอบบิต ?- โรโตรัว- ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี – การแสดงของชาวเมารี พร้อมอาหารค่ำ
??
? : วันที่สี่?โรโตรัว ?เรนโบว์ สปริงส์ – อโกรโดม ฟาร์ม? -?? อ็อคแลนด์ ?- ไคร้สท์เชิร์ช
? ? 😕วันที่ห้า?ไคร้สท์เชิร์ช ?- แอชเบอร์ตั้น ?ดะนีดิน ?ชมปราสาทลาร์นัค
? ? : วันที่หก?ดะนีดิน? ?? ควีนส์ทาวน์ ?ชมการกระโดดบันจี้ ?- เรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ ??- กระเช้า กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค
? ? : วันที่เจ็ด?ควีนส์ทาวน์ ???? โอมาราม่า ?ทะเลสาบเทคาโป – ชมเมืองไคร้สท์เชิร์ช
? ? : วันที่แปด?ไคร้สท์เชิร์ช ?? ซิดนีย์ ?- ?กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

9 ? 16,?23 ??30?ต.ค.
6 ? 13, 20 ? 27 พ.ย.

4 ? 11, 11 ? 18 ธ.ค.

ราคาท่านละ :

95,900.-

สายการบิน :

สายการบินแคนตัสแอร์ไลน์
มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(consotium) BW_Wonderful Milford Sound tour 6 days (SQ)

icon download
icon-PDF-choktaweetour1
bt_reserve

??? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิร์ช
??
? : วันสอง?ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตัน ? ทะเลสาบเทคาโป
?
?
? : วันที่สาม ทะเลสาบเทคาโป ? ครอมเวลล์ ? ควีนส์ทาวน์ ? นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบส์ พีค
??
? : วันที่สี่ ควีนส์ทาวน์ ? เต อานาว ? มิลฟอร์ดซาวน์ ? ควีนส์ทาวน์
? ? 😕วันที่ห้า?ควีนส์ทาวน์ ? แอร์โร่ทาวน์ ? โอมาราม่า ? ทะเลสาบเทคาโป ? ชมเมืองไคร้สท์เชิร์ช
? ? : วันที่หก?ไคร้สท์เชิร์ช ? สิงคโปร์ ? กรุงเทพฯ???

วันเดินทาง :

6 ? 11, 20 ? 25 ต.ค.?
3 ? 8, 17 ? 22 พ.ย.?
5 ? 10, 8 ? 13 ธ.ค.

ราคาท่านละ :

73,900.-

สายการบิน : Logo SQสิงคโปร์ แอร์ไลน์
มาตรฐานระดับ : จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

 

สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ : จองทัวร์ ทัวร์นิวซีแลนด์
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 1,810 คน