ทัวร์พม่า แอร์เอเชีย

ทัวร์ : ทัวร์พม่า : โชคทวีทัวร์ Tel. 02-879-1628

(Consortium)?G_ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน?3 วัน 2 คืน?(FD)?


bt_reserve

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ ? ย่างกุ้ง ? หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย ? เจดีย์ชเวมอดอว์ ?พระราชวังบุเรงนอง? พระธาตุอินทร์แขวน
? ? : วันที่สอง?พระธาตุอินทร์แขวน ? หงสาวดี – พระนอนชเวตาเลียว ? เจดีย์ไจ๊ปุ่น ? ย่างกุ้ง – พระนอนตาหวาน ? เจดีย์ชเวดากอง
? ? : วันที่สาม?เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ) ? ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) ? เทพกระซิบ?ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต ? วัดพระหินอ่อน ? ช้างเผือก ?? ?กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

ก.ย. – ธ.ค.

ราคาท่านละ :

11,900 – 15,900

สายการบิน?:


สายการบินแอร์เอเชีย

มาตรฐานระดับ : จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(consortium)

Z_ย่างกุ้ง? หงสาวดี? พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม?3 วัน 2 คืน?(FD) ?ต.ค. – ธ.ค.

bt_reserve

? ? : วันแรก?กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี ? วัดไจ้คะวาย ? เจดีย์ชเวมอดอว์ ? พระราชวังบุเรงนอง -? พระธาตุอินทร์แขวน (นั่งรถถึงยอดเขา)
? ? : วันที่สอง?ไจ้ทีโย (พระธาตุอินทร์แขวน)-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-ย่างกุ้ง ? ?พระนอนตาหวาน ? เจดีย์ชเวดากอง
? ? : วันที่สาม?เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ำ)-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)-ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต – วัดพระหินอ่อน-ช้างเผือก-กรุงเทพฯ???????? ? ? ??

วันเดินทาง :

5-7,?18-20,?25-27,?28-30,
30 ธ.ค. -1 ม.ค. 59?

1-3 ม.ค. 59

ราคาท่านละ :

18-20,?25-27,?28-30 ธ.ค.
15,900.-
5-7 ธ.ค. 58
1-3 ม.ค. 59
16,900.-
30 ธ.ค. 58 – 1 ม.ค. 59
17,900.-

สายการบิน?:


สายการบินแอร์ เอเชีย

มาตรฐานระดับ : จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์
สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ จองทัวร์พม่า, จองทัวร์พม่าแอร์เอเซีย, จองพม่า, ทัวร์ต่างประเทศ : จองทัวร์ ทัวร์พม่า, ทัวร์พม่า, ทัวร์พม่าแอร์เอเซีย
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 759 คน