ทัวร์ มาเลเซีย

(ทัวร์มาเลเซีย)?CM1?กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา มะละกา เก็นติ้ง?4วัน?3คืน?(OD)

มะละกา2
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพ ? ปีนัง เมืองมรดกโลก?? ? : วันที่สอง?เมืองมรดกโลก? มะละกา-ปุตราจายา-กัวลาลัมเปอร์-ช้อปปิ้ง KLCC KLIA.?? ? : วันที่สาม?กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์-เก็นติ้งไฮแลนด์ เมืองแห่งความบันเทิง?? ? : วันที่สี่?เก็นติ้งไฮแลนด์-ฟาร์มสตรอเบอร์รี่-ถ้ำบาตู (Batu Cave)-กัวลาลัมเปอร์- กรุงเทพฯ? ? : วันที่ห้า?ยะโฮร์ ? สิงคโปร์ ? เมอร์ไลออน ? ช้อปปิ้ง ออชาร์ด ? กรุงเทพ

วันเดินทาง :

17-20, 24-27 มี.ค. 12-15, 14-17? เม.ย. 13-16 เม.ย. 59?29 เม.ย.-2 พ.ค.?5-8 พ.ค. 59

ราคาท่านละ :

17-20, 24-27 มี.ค. 12-15, 14-17? เม.ย.?
29 เม.ย.-2 พ.ค.?5-8 พ.ค. 59(16,900.-)

13-16 เม.ย. 59?(17,900.-)

เดินทางโดย :

??odสายการบินมาลินโด้แอร์
มาตรฐานระดับ : ?จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์
สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ : จองทัวร์ ทัวร์มาเลเซีย, ทัวร์มาเลเซีย, ทัวร์มาเลเซียปุตราจายา, ทัวร์มาเลเซียมะละกา, ทัวร์มาเลเซียเก็นติ้ง
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 1,796 คน