ทัวร์มาเลเซีย เดินทางโดย การบินไทย

(โชคทวีทัวร์)_CMS01: ปีนัง คาเมร่อน เก็นติ้ง กัวลา ปุตราจายา มะละกา สิงคโปร์ 5 วัน โดยสายการบินไทย (TG) ?

คาเมร่อน ไฮแลนด์
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก?กรุงเทพ ? ปีนัง เมืองมรดกโลก
? ? : วันที่สอง?ปีนัง ? เปรัค ? คาเมร่อน ไฮแลนด์
? ? : วันที่สาม?คาเมร่อนไฮแลนด์ ? เก็นติ้ง ไฮแลนด์
? ? : วันที่สี่?เก็นติ้ง ? กัวลาลัมเปอร์ ? Putrajaya ? เมืองมรดกโลกมะละกา ? ยะโฮร์
? ? : วันที่ห้า? ยะโฮร์ ? สิงคโปร์ ? เมอร์ไลออน ? ช้อปปิ้ง ออชาร์ด ? กรุงเทพ?

วันเดินทาง :

29 ธ.ค. ? 2 ม.ค. 60?

ราคาท่านละ :

23,900.-

เดินทางโดย :

tg

สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์


(ทัวร์มาเลเซีย-สิงค์โปร์)
CMS1 มาเลเซีย ปีนัง คาเมร่อน ไฮน์แลนด์ เก็นติ้งไฮน์แลนด์ สิงคโปร์ 2 ขุนเขามรดกโลก 5 วัน 4 คืน (TG)

BANNER CMS1
icon download
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก กรุงเทพ ? ปีนัง เมืองมรดกโลก
? ? : วันที่สอง ปีนัง ? เปรัค ? คาเมร่อน ไฮแลนด์
? ? : วันที่สาม คาเมร่อนไฮแลนด์ ? เก็นติ้ง ไฮแลนด์
? ? : วันที่สี่ เก็นติ้ง ? กัวลาลัมเปอร์ ? Putrajaya ? เมืองมรดกโลกมะละกา ? ยะโฮร์
? ? : วันที่ห้า ยะโฮร์ ? สิงคโปร์ ? เมอร์ไลออน ? ช้อปปิ้ง ออชาร์ด ? กรุงเทพ

วันเดินทาง :

1 ? 5 ธ.ค 59
8 ? 12 ธ.ค 59
14 ? 18 ธ.ค 59
21 ? 25 ธ.ค 59
29 ธ.ค. ? 2 ม.ค. 60

ราคาท่านละ :

1 ? 5 ธ.ค 59
8 ? 12 ธ.ค 59
14 ? 18 ธ.ค 59
21 ? 25 ธ.ค 59
21,900.-
29 ธ.ค. ? 2 ม.ค. 60
จ่ายเพิ่มท่านละ 2,000.-

เดินทางโดย :

tg

สายการบินไทย

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(โชคทวีทัวร์)CMS08_Super Save One มาเลเซีย – สิงคโปร์ 4วัน3คืน (MH)

เก็นติ้ง ไฮน์แลนด์
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? มะละกา ซิตี้ทัวร์
? ? : วันที่สอง ยะโฮว์บารุ ? สิงคโปร์ ? ยะโฮว์บารุ
? ? : วันที่สาม ยะโฮว์บารุ ? ปุตราจายา ? เก็นติ้ง ไฮน์แลนด์
? ? : วันที่สี่ เก็นติ้ง ? ไร่สตรอเบอร์รี่ ? กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์ ? กรุงเทพ

วันเดินทาง :

โปรดสอบถาม

ราคาท่านละ :

โปรดสอบถาม

เดินทางโดย :

mh

สายการ มาเลเซีย แอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ :

(โชคทวีทัวร์)?CM_EASY กัวลา เก็นติ้ง?3วัน2คืน?(OD/MH)?

เก็นติ้ง ไฮน์แลนด์
icon download
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์?
? ? : วันที่สอง กัวลาลัมเปอร์ (อิสระเต็มวัน)?
? ? : วันที่สาม กัวลาลัมเปอร์ ? MITSUI OUTLET PARK KLIA SEPANG ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

3-5, 10-12 ธ.ค.59

ราคาท่านละ :

11,888.-

เดินทางโดย :

od?mh

สายการบิน มาลินโด้?หรือ?สายการบิน มาเลเซีย แอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย) CMA : มะละกา กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง ปุตราจายา4 วัน 3 คืน แถม…ล่องเรือมะละกา(OD/MH)

มะละกา2
จองทัวร์ : โชคทวีทัวร์
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์
? ? : วันที่สอง มะละกา ? ปุตราจายา ? กัวลาลัมเปอร์ ? ช้อปปิ้ง SURIA KLCC
? ? : วันที่สาม กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์ ? เก็นติ้งไฮแลนด์
? ? : วันที่สี่ เก็นติ้ง ? ไร่สตรอเบอร์รี่ ? กัวลา ? ถ้ำบาตู ? MITSUI OUTLET PARK KLIA SEPANG ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

2 ? 5 , 9?12 ธ.ค. 59

ราคาท่านละ :

13,888.-

เดินทางโดย :

odmh

สายการบินมาลิโด้แอร์ และ

สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย) CMB : มะละกา ยะโฮร กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายาHello Kitty+ เลโก้แลนด์4 วัน 3 คืน (OD/MH)

hello-kitty-land-malaysia
จองทัวร์ : โชคทวีทัวร์
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? เมืองมรดกโลก มะละกา ซิตี้ทัวร์
? ? : วันที่สอง เมืองมรดกโลก มะละกา kitty town + เลโก้แลนด์ -ยะโฮร์บารู
? ? : วันที่สาม ยะโฮร์บารู – ปุตราจายา – กัวลา
? ? : วันที่สี่ กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์ ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

2 – 5, 9 – 12 ธ.ค. 59

ราคาท่านละ :

15,888.-

เดินทางโดย :

odmh

สายการบินมาลินโด้แอร์ และ

สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย) CMC : LOST WORLD คาเมร่อน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา 2 สวนสนุก4 วัน 3 คืน (MH)

จองทัวร์ : โชคทวีทัวร์
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? กัวลา ฯ ? Lost World of Tambun
? ? : วันที่สอง อิโปร์ ? คาเมร่อนไฮแลนด์
? ? : วันที่สาม คาเมร่อนไฮแลนด์ – เก็นติ้งไฮแลนด์
? ? : วันที่สี่ เก็นติ้งไฮแลนด์ ? ถ้ำบาตู (Batu Cave) ? กัวลาลัมเปอร์ ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

2 – 5, 9 – 12 ธ.ค. 59

ราคาท่านละ :

15,888.-

เดินทางโดย :

mh

สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย) CMD : กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง ปุตราจายา 4วัน 3คืน (MH)

malaysia-scholarship2
จองทัวร์ : โชคทวีทัวร์
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? กัวลาลัมเปอร์ ? เก็นติ้ง ไฮแลนด์
? ? : วันที่สอง เก็นติ้ง ? ไร่สตรอเบอร์รี่ ? กัวลา ? ถ้ำบาตู ? กัวลาลัมเปอร์ ? ช้อปปิ้ง SURIA KLCC
? ? : วันที่สาม กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์
? ? : วันที่สี่ กัวลา ? ปุตราจายา ? MITSUI OUTLET PARK KLIA SEPANG ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

2 – 5, 9 – 12 ธ.ค. 59

ราคาท่านละ :

13,888.-

เดินทางโดย :

odmh

สายการบินมาลิโด้แอร์ และ สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย) CM4 : กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง ปุตราจายา 4วัน 3คืน (MH)

BANNER CM4
จองทัวร์ : โชคทวีทัวร์
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? กัวลาลัมเปอร์ ? เก็นติ้ง ไฮแลนด์
? ? : วันที่สอง เก็นติ้ง ? ไร่สตรอเบอร์รี่ ? กัวลา ? ถ้ำบาตู ? กัวลาลัมเปอร์ ? ช้อปปิ้ง SURIA KLCC
? ? : วันที่สาม กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์
? ? : วันที่สี่ กัวลา ? ปุตราจายา ? MITSUI OUTLET PARK KLIA SEPANG ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

2 – 5, 9 – 12 ธ.ค. 59

ราคาท่านละ :

14,900.-

เดินทางโดย :

odmh

สายการบินมาลิโด้แอร์ และ สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย) CM3 : กัวลาลัมเปอร์-มะลากา-เลโก้แลนด์-ยะโฮร์-เก็นติ้ง 5วัน4คืน OD

BANNER CM3
จองทัวร์ : โชคทวีทัวร์
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? มะละกา เมืองมรดกโลก? ? ?
? ? : วันที่สอง เมืองมรดกโลก มะละกา ? Kitty Town ? เลโก้แลนด์ ? ยะโฮร์บารู
? ? : วันที่สาม ยะโฮร์บารู ? ปุตราจายา ? เก็นติ้งไฮแลนด์
? ? : วันที่สี่ เก็นติ้งไฮแลนด์ ? กัวลาลัมเปอร์
? ? : วันที่ห้า?กัวลาลัมเปอร์ ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

1 – 5, 8 – 12 ธ.ค. 59

ราคาท่านละ :

17,900.-

เดินทางโดย :

od

สายการบินมาลิโด้แอร์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย) CM2 : คาเมร่อน-กัวลาลัมเปอร์-เก็นติ้ง 4วัน3คืน OD

BANNER CM2
จองทัวร์ : โชคทวีทัวร์
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? กัวลา ฯ ? คาเมร่อน ไฮแลนด์?
? ? : วันที่สอง คาเมร่อน ไฮแลนด์ ? เก็นติ้งไฮแลนด์ เมืองแห่งความบันเทิง?
? ? : วันที่สาม?เก็นติ้งไฮแลนด์ ? ฟาร์มสตรอเบอร์รี่ ? ถ้ำบาตู (Batu Cave) ? กัวลาลัมเปอร์
? ? : วันที่สี่ กัวลาฯ ? ปุตราจายา ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

2 – 5, 9 – 12 ธ.ค. 59

ราคาท่านละ :

16,900.-

เดินทางโดย :

odmh

สายการบินมาลิโด้แอร์ และ สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์

(ทัวร์มาเลเซีย) CM1 : กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง ปุตราจายา 4วัน 3คืน (MH)

BANNER CM1
จองทัวร์ : โชคทวีทัวร์
ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) โชคทวีทัวร์ ที่นี่ค่ะ
จองทัวร์กับโชคทวีทัวร์

? ? : วันแรก กรุงเทพฯ ? เมืองมรดกโลก มะละกา
? ? : วันที่สอง เมืองมรดกโลก มะละกา ? ปุตราจายา ? กัวลาลัมเปอร์ ? ช้อปปิ้ง KLCC KLIA.
? ? : วันที่สาม?กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์ ? เก็นติ้งไฮแลนด์ เมืองแห่งความบันเทิง
? ? : วันที่สี่?เก็นติ้งไฮแลนด์ ? ฟาร์มสตรอเบอร์รี่ ? ถ้ำบาตู (Batu Cave) ? กัวลาลัมเปอร์ ? กรุงเทพฯ

วันเดินทาง :

2 – 5, 9 – 12 ธ.ค. 59

ราคาท่านละ :

16,900.-

เดินทางโดย :

od
สายการบินมาลิโด้แอร์

มาตรฐานระดับ :

จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์จองทัวร์ ทัวร์มาตราฐาน โชคทวีทัวร์
สถานที่นี้อยู่ในรายการทัวร์ ทัวร์ต่างประเทศ : จองทัวร์ ทัวร์มาเลเซีย, ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
สถานที่ ที่เด่นๆในทัวร์นี้ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
จดจำสถานที่นี้ไว้ในเบราเซอร์ permalink.
ผู้เข้าชม : ทัวร์ 1,064 คน